A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УДЪЛЖАВАТ ВАЛИДНОСТТА НА ПАСПОРТИТЕСрокът на валидност на паспорта без електронен носител на информация може да бъде продължен еднократно за срок до 1 декември 2010 г., гласят преходните и заключителни разпоредби на Правилника за издаване на българските лични документи.
Документът е обнародван на 12 февруари, съобщиха от Дирекция „Консулски отношения” на МВнР (MFA.bg).
Удължаването може да бъде направено от дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, като за това се уведомява органа, който го е издал.
Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да се обърне към представителствата на България в чужбина с молба за продължаване валидността на паспорта.
Услугата ще бъде извършена само в случай, че документът не е изтекъл към датата на полагане на подписа на длъжностното лице на стр. 3 от паспорта и при положение, че паспортът е валиден.
Дирекция „Консулски отношения” на МВнР напомня, че МВР официално обяви датата 29 март 2010 г. като начало за прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.
В тази връзка от дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина са преустановили приемането на заявления за издаване на паспорти от стария вид.
Българските представителства в чужбина обаче ще продължат да приемат заявления за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС, може да се поиска и издаването на временен паспорт.
Удължаването на срока на валидност на документите ще бъде преустановено, когато съответната дипломатическа мисия бъде оборудвана с гише за издаване на паспорти с електронен носител.
От 29 март 2010 г. в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, в които има изградени биометрични гишета, ще започне прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.
Дирекция „Консулски отношения” напомня на българските граждани, че българските лични документи са валидни до изтичането на срока им, като не е задължително документи от стария вид да бъдат подменени с документи от новия вид.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/