A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Услугата „Топъл обяд“ се удължава до 30 септември 2022 г.Услугата „Топъл обяд“ се удължава до 30 септември 2022 г.

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Ардино с Допълнително споразумение №8 от 29.08.2022 г. към Договор №BG05FMOP001-5.001-0017-С08  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Ардино“ до 30 септември 2022 година. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 1 300 жители на община Ардино от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.

3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

С удължаване на срока до 30 септември 2022 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в  община Ардино.

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/