A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УСПЕШНОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ АРДИНО И БУРСА ПРОДЪЛЖАВАУСПЕШНОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ АРДИНО И БУРСА ПРОДЪЛЖАВАОт една година колективът на Обединено детско заведение „Слънце” в Ардино си сътрудничи активно с детска градина „Абакюс анаокулу” към частен колеж „Доа колежи”(Колеж на природата) в Бурса, съобщи директорът Димитрина Александрова . Тя сподели, че двете детски заведения са си подали ръка за съвместна дейност по проект на Програма „Коменски - Учене през целия живот” на Европейския съюз. От началото на 2012 година към тази инициатива са се включили още три детски градини от Дания, Италия и Франция.
„Целта на проекта е подпомагане на международното сътрудничество между образователните институции и кадрите, обмен на добри педагогически практики по отношение на опознаване на различните културни традиции и природосъобразния начин на живот”, каза Александрова.
По повод установените контакти, кметът на община Ардино Ресми Мурад, заедно с директора на ОДЗ „Слънце” Димитрина Александрова и медицинската сестра Нефизе Шабан за втора поредна година посетиха „Абакюс анаокулу” в Бурса.
„Посещението беше вълнуващо и за двете страни. Домакините ни запознаха с новостите прилагани в учебната програма с децата и с различни техни инициативи. Предоставиха ни възможността да разгледаме обновената материална база и условията, при които се възпитават и обучават техните деца. Получихме покана за участие в Международен педагогически форум, който ще се проведе в началото на месец май. Инициативата се организира за втори път и включва обмен на практики между предучилищни детски заведения”, сподели Александрова.
От своя страна, ардинското детско заведение покани педагогическата колегия на „Абакюс анаокулу” да гостуват по повод 40-годишния юбилей на ОДЗ „Слънце”през месец май.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/