A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

В АРДИНО ОСМИСЛЯТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯВ АРДИНО ОСМИСЛЯТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ След успешно изграждане и функциониране на Защитено жилище в Ардино, на път е да се създаде и Дневен център за хора с увреждания. Това огласи кметът на общината Ресми Мурад на опознователно-информационна среща с бъдещите ползватели на социалните услуги, които ще се предлагат в социалното заведение. Срещата се състоя в подходящо ремонтираната и обзаведена база, обитавана засега само от малобройния контингент - деца и възрастни с увреждания. Основната цел на центъра е разчупването на изолацията, в която хората попадат след излизането си от трудоспособна възраст; създаването на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото; подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.
Дейностите, които ще се предложат в дневния център, включват осигуряване на обяд, осигуряване на топла и приятна обстановка; организиране на индивидуални и групови консултации с различни специалисти; организиране на занимания по интереси; провеждане на здравна профилактика, здравни беседи и консултации със специалисти лекари; предоставяне на услуги като измерване на кръвно налягане, пулс, тегло, попълване на молби и формуляри; разговори и дискусии по интересуващи възрастните хора проблеми; организиране на екскурзии, чествания и други.
Възрастните хора с увреждания - в Ардино и селата над 600, ползватели на социалните услуги, които ще посещават дневния център ще се обслужват от социални работници и медицински екип. Общината ще обогати модерното си отношение към възрастните хора и с осигуряване на транспорт за всички желаещи от населените места, организирани в групи.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/