A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В АРДИНО СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В АРДИНО СТАРТИРА ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”В СУ „Васил Левски” в Ардино стартира проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Община Ардино и местната Многопрофилната болница за активно лечение ще бъдат партьори на училището за провеждане на практическо обучение. 11 единадесетокластници по професия „Икономист-информатик”, специалност „Икономическа информатика” ще придобият професионални умения в реална работна среда.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/