A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ВАС потвърди решението на АС-Кърджали, с което съдът отхвърли жалбата на „Новото време” срещу решението на ОИК – Ардино за обявяване на Ресми Мехмед Мурад за избран за кмет на община АрдиноВАС потвърди решението на АС-Кърджали, с което съдът отхвърли жалбата на „Новото време” срещу решението на ОИК – Ардино за обявяване на Ресми Мехмед Мурад за избран за кмет на община АрдиноС Решение № 1524/11.02.2008 г., постановено по адм. дело 435/2008 г., тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила решението от 10.12.2007 г. на Административен съд - Кърджали, с което съдът е отхвърлил жалбата на Политическа партия „Новото време” срещу решението на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Ардино за обявяване на Ресми Мехмед Мурад за избран за кмет на община Ардино на проведените на 28.10.2007 г. избори за общински съветници и кметове. Решението не подлежи на обжалване.
Съдебният състав на ВАС не приема за основателно основното оплакване в касационната жалба на „Новото време” за неправилно тълкуване от страна на АС-Кърджали на чл. 3, ал. 1 от Закона за местните избори (ЗМИ), относно ценза за уседналост.
След като подробно анализира стенограмите от обсъжданията на проектите на Закона за изменение и допълнение на ЗМИ в 40-то Народно събрание на първо и второ четене и определението на Конституционния съд, с което е отклонено като недопустимо искането за тълкуване на последните изменения в ЗМИ, тричленният състав на ВАС приема, че „живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място”, съгласно приетата и действаща редакция на ЗМИ, са тези лица, които имат адресна регистрация за този срок в съответното населено място – по постоянен или настоящ адрес. Наличието на тази предпоставка, при оспорване на включването в избирателните списъци, се доказва с писмени доказателства, съобразно данните по ЕСГРАОН. При липсата на законова разпоредба, която да дава дефиниция на термина „живял най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място”, тълкуването му следва да се извърши с оглед останалите разпоредби на този закон и в съответствие с целта и духа на закона. В мотивите на съда пише: „Обстоятелството, че законът регламентира вписване в избирателните списъци по адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес води до извода, че и регламентирания в чл. 3, ал. 1 ценз за уседналост се определя по адресната регистрация, която следва да е била извършена в срок най-малко 10 месеца преди изборите”. Съдът приема, че относими към съдебния спор са писмените доказателства за адресните регистрации – по постоянен и настоящ адрес и срокът на регистрацията по данните от ЕСГРАОН, а не доказателства за фактическо преминаване и пребиваване зад граница. Обратното би било не тълкуване, а дописване на закона, а съдът няма такова правомощие.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/