A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ВОЕННОМЕДИЦИНСКО УЧЕНИЕ ЗА ОТРАБОТВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИРОДНИ БЕСТВИЯ И КРИЗИПо време на учението ще бъдат извършени безплатни профилактични прегледи на местното население

През последната година в страната бяха регистрирани бедствени ситуации, при които структурите на подчинение на Министерството на отбраната и Българската армия оказваха активна помощ на пострадалото население. В тази връзка и с цел подобряване на взаимодействието на екипите на Военномедицинския отряд за бързо реагиране /ВМОБР/ , влизащ в състава на ВМА, с органите на местната власт, регионалните подразделения на МЗ и БЧК, както и за повишаване натренираността на военните медици, се планира провеждането на лятно учение в района на Смолянска и Кърджалийска област. По време на учението медицинските екипи ще отработят действия за подпомагане на населението при кризи и в изпълнение на третата мисия на Българската армия - "Принос към националната сигурност в мирно време".
В учението ще участват два мобилни терапевтични екипа от ВМОБР с лекар терапевт, лаборант и медицинска сестра с високопроходими линейки, оборудвани с необходимата техника и консумативи. Успоредно с тренировъчната част с органите на местната власт, МЗ и БЧК, медицинските екипи ще извършват безплатни първични прегледи на местното население в труднодостъпни и отдалечени райони около Смолян и Кърджали. По време на прегледите ще се извършва първична консултация, проверка на кръвното налягане, ЕКГ-изследване и проследяване на основните параметри на кръвта и урината. Нуждаещите се от допълнителни изследвания ще бъдат насочвани към ВМА-София. След приключване на учението ще бъде извършен анализ на медицинските резултати от прегледите, за да се даде пълна картина на здравния статус на населението в тези региони.
За област Кърджали от 30. 07. 2012 г. до 08.08.2012 г.
1. Състав на медицинския екип и транспортните средства:
- лекар – терапевт – д-р Татяна Георгиева Кънчева;
- медицински фелдшер – старшина Стефан Иванов Христов;
- медицинска сестра – м.с. Гергана Николаева Гунчева;
- шофьор-санитар – старшина Антон Костадинов Димитров;
- Санитарен автомобил с повишена проходимост Мерцедес G270 CDI, рег. № СА 1746 АС
ГРАФИК
2. Населени места определени за извършване на медицинските прегледи:
- 03.08.2012г. - гр. Ардино;
От 10.00 часа в Лекарския кабинет в сградата на Дневния център за възрастни с увреждания и Защитено жилище.
- 04.08.2012г. - с. Жълтуша;
От 9.00 часа в Здравната служба

Записванията за град Ардино на тел: 0889 111611- Сибел Ризаева
Общинска администрация ет.2 стая 9

Записванията за с. Жълтуша на тел: 0886 018605- Христо Иванов –кмет на с.ЖълтушаПРИЛОЖЕНИE:
militarymedical‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/