A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

З А П О В Е ДНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.71, ал.2 от Изборния кодекс и т.2 от Решение №11-НР на ЦИК от 19.11.2012 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Образувам общи избирателни секции за провеждане на Национален референдум на територията на община Ардино на 27.01.2013 г., и определям техните адреси и обхват и номерация, както следва:


ПРИЛОЖЕНИE:
З А П О В Е Д- № 661- гр.Ардино, 21.11.2012 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития