A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ЗАКРИТОТО УЧИЛИЩЕ В МЛЕЧИНО С НАД 80-ГОДИШНА ИСТОРИЯЗАКРИТОТО УЧИЛИЩЕ В МЛЕЧИНО С НАД 80-ГОДИШНА ИСТОРИЯПреди три години вратите на основно училище „Хр.Смирненски” в ардинското село Млечино се затвориха завинаги заради малкото ученици. Жителите на китното родопско селце никога вече няма да чуват школския звънец. До 2010 година тук местните деца прекарваха осем незабравими ученически години, които оставяха трайни следи в тяхното възпитание и култура.
ОУ „Хр.Смирненски” беше един от най-организираните и престижни на територията на община Ардино. С отлични и добронамерени преподаватели, които бяха готови да помогнат на всеки ученик с добър съвет по всички проблеми.
Училище в Млечино е имало от 1930 година. Първото е в една стара сграда до местната джамия. Отначало то било мюсюлманско училище – Рушдие, с основен предмет коран. През учебната 1945/1946 година прераства на турско основно училище с държавна издръжка. Всички предмети се изучавали на турски език. Идвали ученици от околните села Горно и Долно Прахово, Башево, Боровица, Китница, Чернигово.
През 50-те години на миналия век учители тук са били, Иляз Ефенди, Мухарем Ефенди, Сали Ефенди, Джевдет Сунай, Сабриапти Садула, Хафуз Шакир, Яшар Реджеб.
През 1962 г. съществуващото турско училище се преименува в основно училище „Хр.Смирненски”. Тогава е започнало е да се изучават на български език предметите история, география, математика, физика. Успоредно с това като задължителен учебен предмет, усилено се изучава и турският език.
Пръв директор е Сали Азизов от близкото село Червена скала (в момента живее в Люлебургас). Той е възпитаник на единственото за времето си средно-турско мюсюлманско училище Медресетю-н-Нюввап в Шумен.
През периода от 1963 до 1989 г. паралелките в основното училище са били 16, а броят на учениците – между 480 и 500. През 70-те години на миналия век започва назначаването на редовни и нередовни учители от вътрешността на страната, въпреки наличието на подготвени учителски кадри от местното турско население. Тази практика продължава до демократичните промени през 1990 г.
За директори на закритото млечинско училище са били назначавани Георги Джабарски от град Угърчин, Ловешка област, покойните преподаватели Бехчет Османов от Млечино и Сали Чаушев от Червена скала, Петко Василев и Цвятко Симеонов от врачанското село Ракево, Йордан Пишмаров от Станке Димитров (Дупница). Директори са били още Георги Жулков от Плевен, Георги Ненчовски от София, Кирил Илиев от Пловдив, Росица Петрова и Валери Георгиев от Плевен.
Местни учители в ОУ „Хр.Смирненски” са били братята Рамадан и Февзи Дуранови, Тюркян Алиева, Азизе Чаушева, Сабахаттин Еминов, Ниязи Османов, Сами Местанoв, Гюлбеяз Абдурахманова, Руфат Чаушев, Назми Мюмюнов, Шефие Садулова, Рафет Байрамалиев, Мюмюн Велиев, Дурмуш Хафъзов, Фирдес Османова, покойните Садуллах Джевдетов, Ибрям Ибрямов и Раиф Еминов.
Млечинското училище за онези години създава всички условия след осми клас много ученици от района да постъпят в средни и висши учебни заведения в страната. То беше
ковачница за изпълнители и ръководни кадри за района на Млечино и кърджалийския окръг. Измежду тях има много лекари, инженери, учители, мед.сестри, акушерки, агрономи.
Възпитаници на училището са докторът на историческите науки Ахмед Садулов, д-р Халил Чаушeв, д-р Аликемал Шефкедов, ветеринарните лекари Юстюнгел Шефкедов, Исмаил Изетов, Назми Мюмюнoв, Муса Шефкедов, Мюзейен Шефкедова, Зелиха Шефкедова, д-р Еркин Османов, д-р Гюнер Османов, д-р Турсун Мустафов, д-р Фахритин Салимехмедов, д-р Неджатин Исмаилов, д-р Ниязи Мустафoв, д-р Семра Садулла, Алпер Сами.
Ученици от Млечино винаги са били първи на окръжни олимпиади по математика, химия, биология, география. Участвали са в национални надпявания на турски и български народни песни. Всяка година в школото се организирали екскурзии във вътрешността на страната под надслов „Опознай родината, за да я обикнеш”.

Текст за снимки:
1.Колективът на училището на екскурзия из страната в средата на 80-те години на миналия век
2. Покойният директор на училището Бехчет Османов раздава дипломи за основно образование в края на учебната година 1964-65 година.
Снимки от архива на Тюркян Алиева, дългогодишна учителка в ОУ „Хр.Смирненски” - Млечино


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития