A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗАВЪРШИ ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В ОБЩИНА АРДИНОЗАВЪРШИ ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В ОБЩИНА АРДИНОАгенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”


Приключи анкетирането на кандидат – потребителите за втория етап от социалния проект на Община Ардино „Подкрепа за достоен живот” и предоставяне на услугата „Личен асистент”. От подадените 125 заявления са одобрени 38 потребители, които ще се обслужват от 38 лични асистенти според броя на отпуснатите часове. Най-много кандидати има от град Ардино и района на село Бял извор. Това съобщи администраторът на проекта Айсен Саидова. Тя уточни, че списъкът е подреден по низходящ ред. При еднакъв брой часове имената на кандидатите се подреждат според дохода им. На всички одобрени лица са дадени максималните 120 часа. Списъците на оценените кандидат – потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове) са изложени на определените места в сградата на общината, допълни Саидова
В понеделник (21 февруари) от 09.00 часа в заседателната зала на общинския съвет ще се проведе еднодневно обучение с кандидатите за лични асистенти, които нямат изкарани обучителни курсове по програмата. А на 10 март ще се сключат договорите със съответните потребители и трудовите договори с техните лични асистенти.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

Гюнер ШЮКРИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/