A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЖИТЕЛИТЕ НА „ОРЛОВИ СКАЛИ” И „ШИПКА” ОТ АРДИНО БЛАГОДАРЯТ НА ОБЩИНАТА И „ВИК” ЗА БЪРЗАТА РЕАКЦИЯ!ЖИТЕЛИТЕ НА „ОРЛОВИ СКАЛИ” И „ШИПКА” ОТ АРДИНО БЛАГОДАРЯТ НА ОБЩИНАТА И „ВИК” ЗА БЪРЗАТА РЕАКЦИЯ!„Удовлетворени сме от свършената работа и положените усилия от общината и от
Дружеството на „ВиК” ООД в Кърджали”. С тези думи жителите на улиците „Орлови скали” и „Шипка” от град Ардино отправиха сърдечните си благодарности към кмета на общината Ресми Мурад, председателя на общинския съвет Сезгин Байрям и ръководството на „ВиК” в Кърджали в лицето на управителя му инж. Славчо Славков за предприемането на бързи и своевременни действия за подобряване качеството на питейната вода и отстраняването на струпаните строителни материали, около шахтите.
Сигнали от живущите на улица „Орлови скали” относно видимото замърсяване на питейната вода (завишена мътност) са постъпили още през миналата година. Местното дружество на ВиК своевременно е реагирало и извършило необходимите действия за отстраняването на проблема, а именно: почистване и дезинфекция на събирателната шахта на каптиран извор „Далджа”, след което не са постъпвали оплаквания от потребителите. По отношение на струпаните строителни отпадъци на „Шипка”, същите са извозени, мястото е почистено и е възстановена асфалтовата настилка.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/