A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НовиниПОБРАТИМИТЕ АРДИНО И НИЛЮФЕР РАЗШИРЯВАТ ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Въпреки кризата тазгодишните Юлски празници в Ардино бяха твърде богати на изяви и местните хора не могат да се оплачат от липса на емоции. Те бяха уважени и от много чуждестранни приятели.

АРДИНО ПОЛУЧИ ВОЕНЕН ИМОТ

С решение правителството прехвърли безвъзмездно имот на Министерството на отбраната в собственост на Община Ардино. Имотът е с площ 1353 кв.м. Върху него има сграда със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - АКТУАЛНА ТЕМА ЗА ОБЩИНАРИТЕ

Общинският съвет в Ардино проведе редовно заседание. 17 съветници от 21 одобриха дневен ред с 13 точки, към предварително огласените беше добавена още една тема - удължаване срок на договор за наемни отношения. Общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха решения по докладни записки, предложения и информации, внесени от кмета на общината Ресми Мурад.

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В АРДИНО

Над 500 участници - 20 групи и състави и близо 40 индивидуални изпълнители участваха в Третия национален фестивал на турския фолклор, който се проведе в Ардино. Проявата бе открита от 14:00 часа на 16-ти юли в градския парк в Ардино. Нейни организатори бяха Община Ардино и Народно читалище „Родопска искра”, което през тази година отбелязва своята 90-годишнина. Фестивалът се проведе със съдействието на Министерството на културата, Сдружение „Толерантност” и Метин Казак, евродепутат от ДПС. Патрон-домакин на националния фолклорен форум бе кметът на Община Ардино Ресми Мурад.

ВТОРА ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА НА АРДИНЦИ

Над 400 ардинци от страната и чужбина се събраха за Втората земляческа среща за да споделят обичта си към родния край. Мащабното събитие се състоя в Туристически комплекс „Белите брези”. Близо 6-часовата среща бе съпроводена с песни, хора, емоции, спомени, мечти, прегръдки и носталгични сълзи. Събитието започна с химна на Република България. Организатори на земляческата среща бяха Община Ардино и Сдружението за култура и сътрудничество „Егридерелилер” /ардинци/ от Бурса.

МЕВЛИД СЪБРА МЮСЮЛМАНИ И ХРИСТИЯНИ

Традиционен мевлид за здраве и берекет събра над 1000 мюсюлмани и християни в местността „Кара пънар” край Ардино. Духовници, водени от районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед, прочетоха айети от свещената книга на мюсюлманите - Корана. Организатори на религиозния обред бяха Община Ардино, Сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер” (ардинци) - Бурса и Джамийското настоятелство в града.

АРДИНО И КАРТАЛ ОБСЪДИХА ПРОЕКТ ЗА ВЗАИМНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В рамките на Юлските празници в Ардино официална делегация от побратимена община Картал/Истанбул, водена от каймакамина Нух Мехмет Хамурджу и кмета Алтънок Юз, посети Ардино. Гостите, заедно с представители на Балканското сдружение за култура и сътрудничество, проведоха среща с кмета на община Ардино Ресми Мурад и неговия екип.

ТЕНИСИСТИТЕ - НОСИТЕЛИ НА СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Ардинските тенисисти Борислав Мирчев, Райчо Драгиев, Борислав Тенекеджиев и Митко Кисьов, с треньор Бахри Юмер, се окичиха със сребърни медали от Държавните игри на малките селища, проведени от 9 до 11 юли в гр. Костенец.

С П Р А В К А

Справка за хотелите и места за настаняване в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.07.2011 г. в изпълнение на Заповед № 227 от 20.05.2011 г. на кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжностите: 1. Началник на отдел „ГРАО” 2. Младши юрисконсулт 3. Старши експерт „Инвестиционни проекти” комисия, назначена със Заповед № 321 от 27.06.2011 г., проведе втория етап от конкурса - решаване на тест. В обявения начален час - 10.00 часа в залата на съветника в сградата на общинска администрация на теста се явиха:

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.07.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2011 ГОДИНА - проект

До приемането на Програмата от Общински съвет - Ардино се приемат идеи и предложения.

ЮЛСКА СРЕЩА НА РЕСМИ МУРАД С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Редовната месечна среща на кмета на община Ардино Ресми Мурад със селските кметове и кметските наместници този път се състоя в общинската заседателна зала. Местните държавници обсъдиха затрудненията, които срещат при практическото прилагане на Закона за гражданската регистрация след последните изменения, публикувани в „Държавен вестник”.

Н А Р Е Д Б А

ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

П Р О Г Р А М А

ЗА РЕДА НА УЧАСТИЕ НА КОЛЕКТИВИТЕ ВЪВ ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ „АРДИНО 2011”

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)

Дата: 1.07.2011 г. Заем от Световна банка №: 7612 - BG Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”- Домашен социален патронаж, действащо на територията на община Ардино, област Кърджали

ПОКАНА ЗА ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА

Уважаеми съграждани, ръководствата на Община Ардино и Сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер” - Бурса, съобщават, че на 15 юли 2011 г.(петък) от 18:30 часа в хотел-ресторант „Бели брези” в туристически комплекс „Белите брези” ще се проведе ВТОРА ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА на ардинци от страната и чужбина.

В АРДИНО ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА АРДИНСКА

В заседателната зала на Община Ардино се проведе встъпителна пресконференция, на която кметът Ресми Мурад поздрави участниците и сподели удовлетворението си от спечеления проект „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.

ПОКАНА ЗА МЕВЛИД

Уважаеми съграждани, ръководствата на Община Ардино,Сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер” - Бурса и Джамийско настоятелство - Ардино, съобщават, че на 16 юли 2011 г.(събота) от 10:00 часа в местността ”Кара пънар” край Ардино, организират МЕВЛИД за здраве и берекет.

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

На 28 юни 2011 година, в изпълнение на Заповед № 227 от 20.05.2011 г. на кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжностите: началник на отдел „ГРАО”, младши юрисконсулт и старши експерт „Инвестиционни проекти”, комисия, назначена със Заповед № 321 от 27.06.2011 г., проведе заседание, на което разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса за съответствие с определените изисквания.

АРДИНО - ДОМАКИН НА ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В БЪЛГАРИЯ

На 16 юли 2011 (събота) от 14:00 часа в градския парк в Ардино официално се открива Третия фестивал на турския фолклор в България, организиран от Община Ардино и Народно читалище „Родопска искра”, със съдействие на Министерство на културата и Сдружение „Толерантност”. Патрон-домакин на националния фолклорен форум е кметът на Община Ардино Ресми Мурад.

ДАВАТ СТАРТ НА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА АРДИНСКА

На 30 юни 2011 г. (четвъртък) от 10:30 часа в общинската заседателна зала в Ардино ще се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

ПРИЗНАТЕЛНИ ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ НА КМЕТА РЕСМИ МУРАД

Община Ардино асфалтира и улица „Прогрес” в кв. „Любовна чешма”. Поставени са нови бордюри, изграденa е и канализация.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеният със Заповед № 227/20.05.2011 г. конкурс за длъжностите: Началник на отдел „ГРАО”, Младши юрисконсулт и Старши експерт „Инвестиционни проекти”, информираме заинтересованите лица, че до 17:00 часа на 30.06.2011 г. ще бъдат уведомени писмено за резултатите от проверката за съответствие на подадените документи с изискваните по обявата.

ЕМАНУИЛ ДИМИТРОВ ДАРИ КНИГИ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката при народно читалище „Родопска искра” в Ардино обогати фондовете си с дарението на Емануил Димитров от София., съдържащо 141 тома художествена литература на български език от известни в цял свят автори.

АРДИНЦИ ПОСВЕТИХА ТЪРЖЕСТВО НА ТЕНИС ЛЕГЕНДАТА - РЕШАТ АЙДЪН

Решат Айдън получи на тържествено заседание на общинския съвет в Ардино почетния знак, ключа на града и диплом от кмета Ресми Мурад. Събитието започна с химните на Република България и Европейския съюз. Заседателната зала на общинския съвет се оказа тясна да побере всички гости, бивши и настоящи спортисти и най-вече приятели.

О Б Я В А

В Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, функционират дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3.

П О К А Н А

за обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг за финансово подпомагане и развитие на МБАЛ „Ардино” ЕООД

ПРАЗНИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е В ПЕТЪК

НА 17 ЮНИ 2011 Г. (ПЕТЪК) ОТ 16:00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО. ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ПРАЗНИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДВИЖДА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗТЪКНАТИЯ СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ РЕШАТ АЙДЪН ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА АРДИНО И ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ГРАДА, А ВТОРАТА - СРЕЩА НА МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА С ПОЧЕТНИЯ ГРАЖДАНИН.

ЧИТАЛИЩНИ САМОДЕЙКИ С ТРЕТА НАГРАДА ОТ ФЕСТИВАЛ

Читалищната фолклорна група „Родопчанка”, с ръководител Ергюн Мюмюнов, спечели трето място на ХІ-то издание на националния фестивал „Златен извор” в Димитровград. В конкурсния маратон ардинските самодейки се включиха с песента „Севдице мое”. При индивидуалните изпълнители Аделина Чолакова беше отличена с поощрителна награда.

Финансират два нови проекта в Ардино

С първите 33 общини на България и община Ардино спечели финансиране по Проект за социално включване. Кметът на общината Ресми Мурад получи от социалния министър Тотю Младенов Споразумение за финансиране по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване”.

НАЙ-ВАЖНО Е ЗДРАВЕТО

Поредицата от активни и различни действия на общинския кмет Ресми Мурад за запазване на ардинската болница продължават още от зародиша на т. нар. Здравна реформа у нас. На първа по рода си среща той разговаря с общопрактикуващите лекари д-р Персенска, д-р Апти, д-р Христов и д-р Азиз.

БЯЛИЗВОРСКИТЕ УЧИТЕЛИ - ПЪРВЕНЦИ НА ІІІ-ТА СПОРТНА СПАРТАКИАДА

Под патронажа на общинския кмет Ресми Мурад на 4 юни 2011 г. в Ардино се проведе общинска спартакиада на учителите. Организаторите от общинския синдикат на българските учители и отдел „Образование, култура и спорт” за трета поредна година осигуриха на всички участници чудесни условия за спортуване и отдих. От града участваха отбори на Професионална гимназия „Хр. Смирненски”, Начално училище „Хр. Ботев” и ОДЗ „Слънце”, а от селата - СОУ „Хр. Смирненски” - с. Бял извор.

ДЕНИС МЕТИНОВА - ГОРДОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”

В ардинското начално училище „Христо Ботев” отново има повод за радост. Безспорно един от значимите моменти през учебната 2010/2011 е похвалната изява на четвъртокласничката Денис Метинова Мюмюнова на регионалния кръг на олимпиадата по „Лингвистично кенгуру” по английски език.

ЮНСКА СРЕЩА НА РЕСМИ МУРАД С КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Поредната месечна среща на общинския кмет Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници този път се състоя в Боровица. Основната тема, която разискваха и обсъдиха местните държавници бе посветена на реализиращата се инвестиционна програма на община Ардино за 2011 година. Градоначалникът съобщи, че вече е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и ремонт на пътищата по всички населени места в територията на общината.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В НУ „ХРИСТО БОТЕВ”

Учениците от начално училище „Христо Ботев” в Ардино отбелязаха тържествено 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Патронният празник на училището започна с тържествена програма на учениците от втори „б” клас с класен ръководител Бюлбюл Юмер.

Ардинци почетоха Ботев и загиналите за свободата на България с венци и цветя

В Ардино отбелязването на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България се състоя в порядъка от 10 - 12 часа, когато деца от двете детски градини „Слънце” и „Брезичка”, ученици и учители от Начално училище „Христо Ботев”, Професионална гимназия „Христо Смирненски”, СОУ „Васил Левски”, както и служители и ръководители на местната власт и институции групово се стекоха пред обновената алея и паметника на Христо Ботев в двора на общинската администрация, за да положат венци и цветя.

ДЕЦАТА НА АРДИНО ПРАЗНУВАХА СВОЯ ДЕН

С празнично шествие на децата от целодневна детска градина „Брезичка” стартираха Първоюнските чествания в Ардино. Те дефилираха из основните улици на любимия си град, минаваха и по новоизградената част на улица „Пирин”. След това малките палавници се включиха в общоградските забавления, атрактивни игри и състезания, организирани в парк „Нилюфер” от Общинския център за обществена подкрепа.

О Б Щ И Н СКА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА - А Р Д И Н О

08.30 ч.– Откриване на Спартакиадата –пред Залата за тенис на маса (до стадион „Юнак”) 09.00 ч.- Тенис на маса (мъже и жени) - в спортната зала на „Юнак”-Ардино 09.00 ч.- Шахмат(мъже и жени) – в класна стая на СОУ „В.Левски”

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Ардино, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 227 от 20.05.2011 г. на Кмета на Община Ардино, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане по служебно правоотношение на следните длъжности:

ЗАПОВЕД № 227

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители НАРЕЖДАМ: І. Обявявам конкурс за заемане по служебно правоотношение на следните длъжности:

АРДИНЦИ ЧЕСТВАХА 24 МАЙ

На 24 май Ресми Мурад заяви: Създадохме условия, очакваме да се разгърне общополезна дейност. По традиция ардинци почетоха делото на светите братя Кирил и Методий. Официалното честване на 24 май, което се състоя на градския площад, протече с изяви на самодейни детски, училищни и читалищни групи.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО РЕСМИ МУРАД

24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, е един светъл и любим всенароден празник. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АРДИНО за проявите, посветени на 24 МАЙ - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 09 май (понеделник) Честване на 66 години от края на Втората световна война и Деня на Европа Концертна програма на Детска фолклорна група „Родопчанка”, с ръководител Ергюн Алиосманов 12.30 ч., читалище „Родопска искра”

В БЯЛ ИЗВОР ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА КЯЗИМ ИБРАХИМ ПАША

В третия ден от визитата си в Кърджалийско Ахмед Доган посети ардинското село Бял извор. Той и ръководството на ДПС, както и лидери на изселнически федерации и сдружения от Турция почетоха в селото паметта на Кязим Ибрахим Паша, убит през 1972 година по време на Възродителния процес.

Д-Р КАЛОЯН ПЕРСЕНСКИ ОГЛАВИ БОЛНИЦАТА В АРДИНО

От 18 май 2011-а МБАЛ - Ардино е с нов управител. На редовно заседание общинският съвет одобри единодушно д-р Калоян Персенски за управител на лечебното заведение за срок от 3 години. Познатият на ардинци хирург зае овакантения пост от д-р Себахатин Хаджисаид, който подаде молба за напускане още през месец март.

РЕШАТ АЙДЪН КОРОНОВАН ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА АРДИНО

Бащата на тениса в Ардино - Решат Айдън бе обявен за почетен гражданин на Ардино по време на днешното заседание на местния парламент. Той е човекът, който доведе тениса в родопското градче и го превърна в истинска крепост на този спорт. Цяло съзвездие от шампиони – републикански, балкански, европейски и световни извая през годините неговият талант.

ПРАЗНИК В ОДЗ „СЛЪНЦЕ”

С пищно празненство ОДЗ „СЛЪНЦЕ” в Ардино отпразнува 39-ия си рожден ден, в което се обучават 105 деца, разпределени в шест групи. Гости на малките възпитаници бяха общинският кмет Ресми Мурад, секретарят Кемал Алиев, началникът на отдел „Образование и култура” Бахар Реджебов, директорът Димитрина Александрова и родители, както и персонала на детското заведние.

РЕСМИ МУРАД НАКАЗА ФИРМА ДОСТАВЧИК

В Ардино и населените места се реализират низ от благоустройствени инициативи в съответствие със съществуващата законова рамка. Дейностите са съобразени с местните приоритети, заложени в текущите и дългосрочни общински програмни документи. Добронамерените местни жители признават, че откакто Ресми Мурад пое ръководството на общината дългогодишните мечти стават реалност.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/