A- A+ A
Ardino municipality
Official website


Велопоход до Дяволския мост в рамките на Националната инициатива „Нестле за Живей Активно! 2023“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Ардино организира велопоход с ученици до Дяволския мост. Спортната инициатива се проведе в рамките на Националния конкурс „„Нестле за Живей Активно! 2023“.

Общинският съвет в Ардино проведе последната си сесия за мандат 2019 - 2023

Общински съвет - Ардино проведе последното си редовно заседание за мандат 2019-2023 г. Дневният ред включваше една единствена точка „Избиране на временно изпълняващи длъжностите кмет на общината и кметове на кметства“. С пълно мнозинство местният  парламент реши зам.-кметът на ...

Възобновиха традиционния селищен празник в Падина

„Хубаво е да се организират и провеждат общоселски празници с цел да се съберат на едно място хората, които са разпръснати по различни краища на света, за да бъдем поне един ден заедно!“. Това заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан в приветствието си на традиционния селищен ...


ABOUT ARDINO

Do you like the new site of Ardino Municipality?

Yes, it is much better
It's good, but there's more to be desired
No, I liked the old site more
I can not decide

    Results