A- A+ A
Ardino municipality
Official website


Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект – геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали с възложител Сабрие Юсеин Исмаил за отстраняване на непълнота и грешка в ...

Очертаха 73 паркоместа за безплатния денонощен паркинг за леки автомобили в центъра на Ардино

Днес служители от отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ и работници от отдел „Екология и опазване на околната среда“ към община Ардино очертаха паркоместата на ново изградения безплатен денонощен паркинг за леки автомобили на територията на закритото ...

Национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`22

При голям интерес от страна на клубове, училища, читалища и школи премина надпреварата в ежегодния конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`22. В тазгодишния брой участваха  821 бр. рисунки.


ABOUT ARDINO

Do you like the new site of Ardino Municipality?

Yes, it is much better
It's good, but there's more to be desired
No, I liked the old site more
I can not decide

    Results