A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Велопоход до Дяволския мост в рамките на Националната инициатива „Нестле за Живей Активно! 2023“

26 Септември 2023  95

Велопоход до Дяволския мост в рамките на Националната инициатива „Нестле за Живей Активно! 2023“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Ардино организира велопоход с ученици до Дяволския мост. Спортната инициатива се проведе в рамките на Националния конкурс „„Нестле за Живей Активно! 2023“.

Общинският съвет в Ардино проведе последната си сесия за мандат 2019 - 2023

26 Септември 2023  109

Общинският съвет в Ардино проведе последната си сесия за мандат 2019 - 2023

Общински съвет - Ардино проведе последното си редовно заседание за мандат 2019-2023 г. Дневният ред включваше една единствена точка „Избиране на временно изпълняващи длъжностите кмет на общината и кметове на кметства“. С пълно мнозинство местният  парламент реши зам.-кметът на ...

Възобновиха традиционния селищен празник в Падина

25 Септември 2023  121

Възобновиха традиционния селищен празник в Падина

„Хубаво е да се организират и провеждат общоселски празници с цел да се съберат на едно място хората, които са разпръснати по различни краища на света, за да бъдем поне един ден заедно!“. Това заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан в приветствието си на традиционния селищен ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

19 Септември 2023  34

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 25.09.2023 г.  /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на ...

Съобщение

13 Септември 2023  37

Във връзка със създадената организация за провеждането на „Скрининг за ранна диагностика на рака на гърдата“, който включва клиничен преглед, ехографско и мамографско изследване на жени от община Ардино, настъпи промяна в ...

Съобщение

13 Септември 2023  115

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през ...

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

12 Септември 2023  55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.09.2023 г. /понеделник/ от 15.00 часа в залата на Общински ...

Обява

12 Септември 2023  43

Заповеди № 713, 714 и 715

Кметът на Ардино проведе среща с археолога проф. Овчаров

05 Септември 2023  35

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе среща с археолога проф. Николай Овчаров. Една от важните теми по време на разговора бе възможности за реализиране на съвместни инициативи за популяризиране на културно-историческия ...

Протоколи

06 Юли 2022  1135

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1591

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1706

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1833

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1848

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  33

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  145

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  1814

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  187

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Проект

13 Март 2023  225

П Р О Е К Т : „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”

Обява

06 Март 2023  308

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, по ...

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"

01 Февруари 2023  518

П Р О Е К Т :  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  986

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  982

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/