A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Парламентарни избори 2023 За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Медал за Есра

17 Март 2023  359

Медал за Есра

9- годишната Есра Шакир бе наградена с поощрителна награда в Националния конкурс „Моите детски мечти “ 2023.

Oбщина Aрдино се присъединява към отбелязването на седмицата на информираността за мозъка

17 Март 2023  151

Oбщина Aрдино се присъединява към отбелязването на седмицата на информираността за мозъка

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, с която общината ни наскоро подписа споразумение за сътрудничество, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани ...

Бъдещето през моите очи

16 Март 2023  131

Бъдещето през моите очи

В превърналия се в традиция конкурс  „ Бъдещето през моите очи “, възпитаниците на школата по Изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК гр. Ардино отново спечелиха призови награди. За осма поредна година, децата под ръководството на Мюзейен Юсуфова участват активно в съревнованието.

Мелих Осман, ученик от VIIIa клас в Средно иновативно гугъл-референтно училище „Васил Левски“ в гр. Ардино е сред най-добрите  по биология в страната

16 Март 2023  166

Мелих Осман, ученик от VIIIa клас в Средно иновативно гугъл-референтно училище „Васил Левски“ в гр. Ардино е сред най-добрите по биология в страната

Мелих Осман, ученик от VIIIa клас в Средно иновативно гугъл-референтно училище „Васил Левски“ в гр. Ардино, за втора поредна година е сред най-добрите  ученици от цялата страна, класирал се за Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. “Мелих е единственият ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

20 Март 2023  44

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК)

Обявления

16 Март 2023  82

Обявления  с номера №184, 185 и 186

Протоколи

06 Юли 2022  950

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1438

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1568

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1672

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1671

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Съобщение

24 Март 2023  13

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Проект

13 Март 2023  66

П Р О Е К Т : „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”

Обява

06 Март 2023  136

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, по ...

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"

01 Февруари 2023  342

П Р О Е К Т :  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

Деца от детските градини и ученици от средното училище в гр. Ардино отбелязаха международния ден на толерантността

17 Ноември 2022  256

Образователните институции ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“ и СУ „Васил Левски“, партньори на община Ардино по проект „Образователна интеграция на децата и учениците в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната ...

Съобщение

28 Октомври 2022  718

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

22 Октомври 2022  738

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  828

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  833

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/