A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Кметът Изет Шабан на оглед на обновяващия се площад в центъра на Ардино

17 Април 2024  11

Кметът Изет Шабан на оглед на обновяващия се площад в центъра на Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи оглед на продължаващите строително-монтажни работи за обновяването на площада и пешеходната зона в центъра на града в рамките на проект „Обновяване на площада за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино“.

Семейство Шентюрк от Бурса направи дарение за учениците в Боровица

16 Април 2024  232

Семейство Шентюрк от Бурса направи дарение за учениците в Боровица

Толга Шентюрк от Бурса и съпругата му Улвие, която се е изселила в Турция през 1989 г. от ардинското село Брезен дариха за учениците от района нови дрехи, обувки, чанти, мултимедия и учебни пособия. Дарението бе предоставено на Калинка Ежова, учител в ОУ „А.С.Макаренко“ в село Боровица в ...

Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан по повод Деня на Конституцията и юриста

16 Април 2024  240

Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан по повод Деня на Конституцията и юриста

Уважаеми юристи, Приемете искрените ми поздрави по случай Деня на Конституцията на Република България и професионален празник на юристите и съдебните служители - 16 април! 

Обучение за млади предприемачи ще се проведе в Ардино

15 Април 2024  320

Обучение за млади предприемачи ще се проведе в Ардино

На 18 април (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на община Ардино ще се проведе обучение за млади предприемачи, организирано от Академия за активни младежи. Обучението е насочено към всички млади хора на възраст между 16-30 години, които биха желали да стартират собствен бизнес и ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Протокол: За окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността “Началник отдел”

15 Април 2024  42

За окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността “Началник отдел” Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка с място на работа в Общинска администрация Ардино Конкурсна комисия, назначена ...

Протокол

09 Април 2024  54

За резултат от проведен писмен изпит - решаване на тест, на 08.04.2024 г., от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка с място на ...

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“

03 Април 2024  78

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

21 Март 2024  61

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.03.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет ...

Протоколи

06 Юли 2022  1372

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1804

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1922

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2049

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2070

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Покана

22 Януари 2024  114

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  146

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  151

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  179

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  262

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  279

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  251

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  532

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  173

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1200

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1199

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/