A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Програма за Дните на Ардино от 05 до 11 август 2024г. За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино

Мевлид за здраве и берекет се проведе в Дедино

19 Юли 2024  163

Мевлид за здраве и берекет се проведе в Дедино

Мевлид за здраве и берекет се проведе в ардинското село Дедино. Духовници, водени от имамите на Горно Прахово и Долно Прахово Мехмед Мюмюн и Нуриттин Ибрям четоха Айети от Корана и Мевлид-и Шериф.

Менторска програма по проект „Socially agile” за стартиране на собствен бизнес

18 Юли 2024  134

Менторска програма по проект „Socially agile” за стартиране на собствен бизнес

На 26 юли (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Ардино ще се проведе менторска програма за стартиране на собствен бизнес. Обучението е по проект „Socially agile” и е финансирано от ЕС.

МРРБ отличи община Ардино с грамота за иновации и добро управление на местно ниво

18 Юли 2024  221

МРРБ отличи община Ардино с грамота за иновации и добро управление на местно ниво

Община Ардино бе удостоена с грамота за участие в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложения през 2024 г., финансирана от бюджета на ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Търносливка и Ахрянско канят на мевлид в неделя

16 Юли 2024  171

На 21 юли (неделя) от 10:00 часа в местността „Карамиерянъ” край ардинското село Търносливка ще се проведе традиционния мевлид за здраве и берекет. Това съобщиха кметовете на Търносливка и Ахрянско Бирсен Рюстем и Джабит ...

Квартет „Хармоника“ с мини концерт

02 Юли 2024  12

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино“, на 7 август от 19.00 часа квартет „Хармоника“ към ЦПЛР-ОДК с ръководител Дамла Йорданова ще изнесе концерт на централния градски площад. Тази година Дните на Ардино ще се ...

Покана: Общински съвет - Ардино

21 Юни 2024  73

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.06.2024 г./четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински ...

Община Ардино организира спортен полумаратон до Дяволския мост и обратно през август

10 Май 2024  331

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино 2024“ община Ардино организира спортен полумаратон „Ардино – Дяволски мост – Ардино“ за купата на кмета на община Ардино. Надпреварата ще се проведе на 10 август (събота) от 09:00 ...

Протоколи

06 Юли 2022  1539

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1942

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  2066

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2202

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2224

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

04 Юни 2024  78

    Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Община Ардино е одобрена от Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект за нуждите на социални услуги

27 Май 2024  176

Община Ардино получи одобрение за финансиране на проект от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на проект „Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните ...

Проект: Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните услуги „център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „дневен център за пълнолетни лица с увреждания”

22 Май 2024  100

„ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” И „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА ...

Проекти

25 Април 2024  128

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Европейския съюз Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно ...

Покана

22 Януари 2024  266

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  313

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  312

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  351

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  343

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1413

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1351

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/