A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НаредбиНаредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

(актуализирана с решение № 49 от 14.02.2024 г. на Общински съвет – Ардино)


Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/