A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Наредби


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино

(приета с решение № 441 на Общински съвет от 17.10.2018 г.)(изм. и доп. с Решение №81 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Ардино)Общински съвет
Предстоящи събития