Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Актуални новини
 
 
Новини
 
28 Юли 2020   Прочитания: 490
„В процеса на епидемичната обстановка от COVID-19, която заплашва общественото ни здраве, споделяме заедно радостта на настъпващия мюсюлмански празник Курбан Байрам, който е

28 Юли 2020   Прочитания: 595
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям откриха строителната площадка на спортни игрища, разположени в парк „Нилюфер“.

27 Юли 2020   Прочитания: 549
Децата от Ардино се включиха в екопоход до туристическата местност „Дяволският мост” под мотото ,,Да опазим природата”. Спортната проява е организирана от Местна комисия за

24 Юли 2020   Прочитания: 674
Байрамският намаз (молитва) в Ардино по случай настъпващия мюсюлмански празник Курбан Байрам ще се отслужи на 31 юли (петък) от 07.00 часа на стадион „Юнак“.

23 Юли 2020   Прочитания: 734
Община Ардино извършва боядисване на стълбовете за улично осветление в централната градска част, както и в парковете. Ще се пребоядисат всички стълбове, с което ще се подобри

20 Юли 2020   Прочитания: 769
Работна среща във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ардино за следващия програмен период ( 2021 - 2027 г.) се проведе в заседателната зала на

17 Юли 2020   Прочитания: 773
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан бе избран за зам.-председател на Организацията за управление на туристически район (ОУТР) „Родопи“ в Смолян.

16 Юли 2020   Прочитания: 753
На поредното редовно заседание на местния парламент в община Ардино, съветниците единодушно дадоха своето съгласие имот, частна държавна собственост с площ 97 464 м2 в местността

15 Юли 2020   Прочитания: 924
Двама млади висшисти от Ардино, след дипломирането си, избраха да се реализират в родния си град. Елиф Фаик (вдясно на снимката) започна работа в Центъра за подкрепа за личностното

 
Обяви
 

2020-07-23 - РЕШЕНИЕ № СМ-02-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми [...виж]

2020-07-22 - ОБЯВЛЕНИЕ №279[...виж]

2020-07-20 - В дните 21 и 23 юли Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. [...виж]

2020-07-14 - ОБЯВЛЕНИЕ №275[...виж]

2020-07-09 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА[...виж]

 
Проекти
 

2020-07-30 - П Р О Е К Т : „Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в гр. Ардино, община Ардино” Договор № РД04-13 от 28.07.2020 г. [...виж]

2020-07-22 - Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за: [...виж]

2020-06-16 - Предоставянето на топъл обяд на уязвими групи лица в община Ардино по целевата програма е в отговор на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19.[...виж]

2020-06-02 - Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следната педагогическа услуга“:[...виж]

2020-05-13 - П Р О Е К Т : За незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България Договор № COV-1027 от 29.04.2020 г. [...виж]

 
Конкурси
 

2016-07-08 - ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН[...виж]

2015-08-10 - Първи национален конкурс "С песните на Недялка Керанова"[...виж]

2015-07-06 - "Маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2015г. в горски територии-собственост на Община Ардино, включени в Обект № 1” [...виж]

2015-06-23 - ПРОЦЕДУРА - ОТКРИТ КОНКУРС МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ[...виж]

 
Хотел Главатарски хан
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 [ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари