A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Декларации за конфликт на интереси



Декларации за конфликт на интереси
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ и
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ на
ръководството на Общинска администрация Ардино


Име, презиме и фамилия Декларации по чл.12, т.1 , във връзка с чл.5 от ЗПУКИ Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ Декларации по чл.39 от ЗПКОНПИ
1.

Ресми Мехмед Мурад

2.

Изет Изет Шабан

 
3.

Неджми Ахмедов Ходжов

 
4.

Кемал Мюмюнов Алиев

 
5.

Мехмед Ахмедов Алиев

 
6.

Бахар Делеверов Реджебов

 
7.

Джейлан Ръфкиев Муталибов

 
8.

Фатме Ахмед Хаджисаид

 
9.

Мюмюн Мохаммедов Юсеинов

 
10.

Росен Емилов Хаджиев

 
11.

Сейфи Кемалов Местанов

 

 

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/