A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Парламентарни избори на 02.10.2022г. План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

ДГ „Брезичка“ в Ардино се включи в инициатива „Нестле за Живей Активно!“

28 Септември 2022  79

ДГ „Брезичка“ в Ардино се включи в инициатива „Нестле за Живей Активно!“

Колективът на Детска градина ,,Брезичка“ в Ардино се включи в инициативата на „Нестле за Живей Активно“! Директорът на градината Къймет Мюмюн, преподавателите и помощният персонал извървяха пеша маршрута от детското заведение до село Правдолюб. Направиха и обиколка в парк ...

"Нестле за Живей Активно!"

26 Септември 2022  134

"Нестле за Живей Активно!"

а поредна година ЦПЛР-ОДК активно се включи в кампанията на Нестле. Под шапката „ Живей активно“ ,50 деца се включиха в едноседмичен календар на активности:

Честит 22 септември!

22 Септември 2022  229

Честит 22 септември!

Честит 22 септември! Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Oбщинския съвет Сезгин Байрям ПОЗДРАВЯВАТ всички жители и гости на общината с Деня на Независимостта на България – 22 септември! Честит празник!

Нестле живей активно! 2022

21 Септември 2022  148

Нестле живей активно! 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, За трети път Община Ардино заяви участие в Национален конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за Живей Активно! 2022“ в категория „Община с население до 50 000 души“.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТ BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ ________________________________________

28 Септември 2022  19

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

26 Септември 2022  434

при радиактивно замърсяване в региона на Община Ардино, област Кърджали

Съобщение

11 Септември 2022  55

ОТЛОЖЕНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ Поради невъзможност машините да се доставят навреме обявеното за 12.09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч. във фоайето на читалище „Родопска искра“ демонстрационно гласуване със ...

Протоколи

06 Юли 2022  176

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  682

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  864

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  930

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  946

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

03 Юни 2022  198

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Обява

09 Май 2022  243

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обявление

02 Март 2022  177

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Обява

01 Октомври 2021  584

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

03 Юни 2021  688

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

ОБЯВА

29 Април 2021  660

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Съобщение

28 Април 2021  730

П Р О Е К Т : „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино”

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  79

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  91

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/