A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard анкета фонтан

Община Ардино постави нови информационни табели за улеснение на туристите

03 Юли 2022  69

Община Ардино постави нови информационни табели за улеснение на туристите

За улеснение на туристите Община Ардино постави нови информационни табели на възлови места по пътя Кобиляне – Брезен – Боровица – Сполука. Целта е да се осигури по-добра и лесна достъпност до културни и природни забележителности и туристически обекти на територията на ...

Стотици присъстваха на мевлид в Китница

02 Юли 2022  53

Стотици присъстваха на мевлид в Китница

Стотици души от китното ардинско село Китница, околните села, както и от Асеновград и Айтос, участваха в традиционния мевлид за здраве и берекет. Религиозната проява започна в обновената местна джамия с четене на айети от Свещенния Коран-и Керим и Мевлиди Шериф от местни духовници, ...

Общинският съвет в Ардино одобри процедура за продажба на 33 урегулирани поземлени имоти

30 Юни 2022  168

Общинският съвет в Ардино одобри процедура за продажба на 33 урегулирани поземлени имоти

Общинският съвет на Ардино проведе своето редовно заседание. То бе водено от председателя Сезгин Байрям, в присъствието на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, заместника му Неджми Мюмюнходжов и представители от Общинска администрация. Дневният ред на заседанието включваше 23 ...

Поливна система за капково напояване се изгражда в центъра на Ардино

29 Юни 2022  155

Поливна система за капково напояване се изгражда в центъра на Ардино

За първи път в Община Ардино се извършва монтаж на система за капково напояване на зелените площи, които се намират в централната част на града. Идеята е на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Съобщение

01 Юли 2022  11

Сто любители мотоциклетисти от страната и региона ще посетят Даволския мост на река Арда на 08.07.2022 г.             В тази връзка уведомяваме всички посетители (туристи), че на 08.07.2022 г. (петък) от 13:00 до 14:00 часа достъпът до Дяволския ...

Обява

30 Юни 2022  21

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Съобщение

29 Юни 2022  40

Съобщение - трети етап от конкурс

Покана: Общински съвет - Ардино

23 Юни 2022  44

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Общински ...

Проект за изменение на наредба

22 Юни 2022  38

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Oбява

19 Август 2021  523

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  715

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  795

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  787

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

03 Юни 2022  69

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Обява

09 Май 2022  99

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обявление

02 Март 2022  66

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Обява

01 Октомври 2021  441

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

03 Юни 2021  541

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

ОБЯВА

29 Април 2021  536

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Съобщение

28 Април 2021  607

П Р О Е К Т : „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино”

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/