A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Фитре (садака-и фитр) за 2024 г. ще бъде най-малко 12 лв. на човек

27 Февруари 2024  313

Фитре (садака-и фитр) за 2024 г. ще бъде най-малко 12 лв. на човек

Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската общност, че на редовно заседание на Комисията по Фетва към Висшия мюсюлмански съвет е взето решение Нисабът за Зекят, който ще се дава през месец Рамазан 2024 г., да бъде 8000 лева. Фитре (садака-и фитр) за 2024 г. ще бъде ...

Община Ардино почете 117 години от рождението на турския писател-хуманист Сабахаттин Али

26 Февруари 2024  263

Община Ардино почете 117 години от рождението на турския писател-хуманист Сабахаттин Али

Ръководството на община Ардино, начело с кмета инж. Изет Шабан положи венец пред Бюст-паметника на световноизвестния турски писател-хуманист, поет и журналист Сабахаттин Али в двора на Общинския музей по повод 117-ата годишнина от рождението му.

Награди от национален конкурс

22 Февруари 2024  208

Награди от национален конкурс

За 21-ва поредна година в гр. Сунгурларе се проведе Националния конкурс за детска рисунка "Свети Трифон Зарезан". Организатори на конкурса са МОН, НДД, РУО-Бургас, Община Сунгурларе и ЦПЛР-ОДК Сунгурларе. За радост и гордост на Ардино, талантливата Лара Реджебова / 8 г./ от Школата по ...

Покана

22 Февруари 2024  156

Покана

Заповядайте да положим венец пред Бюст-паметника на големия  писател Сабахаттин Али в петък  - 23.02.2024 година в 11.00 ч  /Сбор пред общината в 10.45 ч/ инж. Изет Шабан Кмет на Община Ардино

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

22 Февруари 2024  36

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Съобщение

22 Февруари 2024  22

Общинска администрация гр. Ардино Ви уведомява, че съгласно изискванията на чл.111, ал.6 и ал.7 от Закона за горите физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес населено място на територията на ...

Обявление

19 Февруари 2024  78

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Справка

07 Февруари 2024  61

Относно: Издадени актове за общинска собственост на имоти находящи се на територията на община Ардино за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

Протоколи

06 Юли 2022  1305

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1755

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1872

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2001

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2019

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Покана

22 Януари 2024  56

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  75

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  79

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  131

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  204

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  209

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  194

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  416

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  116

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1156

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1142

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/