A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Парламентарни избори 2023 За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Отлично представяне на Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК

10 Юни 2023  88

Отлично представяне на Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК

Отлично представяне на Школата по изобразително изкуство в Областния конкурс за детска рисунка "Родопски багри". Конкурсът се организира за девета поредна година от Община Кърджали, РУО Кърджали, ЦПЛР-ОДК Кърджали и СУ "Вл. Димитров- Майстора", в памет на именития кърджалийски ...

Стотици туристи посещават ежедневно Дяволския мост

09 Юни 2023  184

Стотици туристи посещават ежедневно Дяволския мост

Стотици туристи от различни краища на страната и от чужбина посещават ежедневно Дяволския мост край Ардино. Той е един от най-популярните и посещавани туристически обекти в Източните Родопи. Семейство Станислава Чорбаджиева и Владимир Недялков са от София и за първи път посещават ...

Община Ардино осигури още нови контейнери за смет

08 Юни 2023  210

Община Ардино осигури още нови контейнери за смет

Община Ардино закупи нови метални контейнери и пластмасови кофи за битови отпадъци, съобщи кметът инж. Изет Шабан. Той уточни, че от тях 176 броя са метални контейнери за смет тип „Бобър“ с обем 1100 литра, 8 броя метални контейнери, които са 4 кубикови, 50 броя са пластмасови кофи за смет с ...

Месечна работна среща на кметове и кметски наместници в община Ардино

07 Юни 2023  266

Месечна работна среща на кметове и кметски наместници в община Ардино

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан проведе традиционната си месечна работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. В нея участие взе и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Уведомление

07 Юни 2023  18

Уведомление за инвестиционно предложение от "АШК-МЛ" ООД

Съобщение

05 Юни 2023  73

Участие в Национален младежки конкурс

Съобщение

02 Юни 2023  21

Инвестиционен проект за "Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на р. Ардинска - град Ардино"

Съобщение

02 Юни 2023  22

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От 07.08.2023 г. до 13.08.2023 г. предстои за трети път организиране  и провеждане на „Дните на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“. В тази връзка публикуваме ...

Протоколи

06 Юли 2022  1032

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1504

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1632

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1743

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1755

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  786

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  100

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Проект

13 Март 2023  146

П Р О Е К Т : „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”

Обява

06 Март 2023  230

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, по ...

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"

01 Февруари 2023  427

П Р О Е К Т :  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

Деца от детските градини и ученици от средното училище в гр. Ардино отбелязаха международния ден на толерантността

17 Ноември 2022  332

Образователните институции ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“ и СУ „Васил Левски“, партньори на община Ардино по проект „Образователна интеграция на децата и учениците в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната ...

Съобщение

28 Октомври 2022  782

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  901

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  898

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/