A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Парламентарни избори на 02.10.2022г. План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Поздрав до учителите по случай 5 октомври - Международен ден на учителя

05 Октомври 2022  18

Поздрав до учителите по случай 5 октомври - Международен ден на учителя

„Уважаеми учители, приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод Международния ден на учителя - 5 октомври. Благодарим ви, че водите децата по пътя на знанието, към прогреса и просперитета. Благодарим ви за отзивчивостта, грижата и търпението! Бъдете оптимисти, пълни с енергия и воля ...

СУ „Васил Левски“ от Ардино подкрепи инициативата „Нестле за Живей Активно!“

03 Октомври 2022  60

СУ „Васил Левски“ от Ардино подкрепи инициативата „Нестле за Живей Активно!“

Средно училище „Васил Левски“ в Ардино се включи за поредна година в подкрепа на инициативата „Нестле за Живей Активно! 2022“, която тази година се провежда под мотото "Активни ден и нощ".

Пенсионери от Ардино отбелязаха Международния ден на възрастните хора

02 Октомври 2022  233

Пенсионери от Ардино отбелязаха Международния ден на възрастните хора

Членове на Клуба на пенсионера в Ардино отбелязаха с тържество Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. Събитието се проведе в местния клуб. То бе уважено от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям. Гостите бяха посрещнати с ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

04 Октомври 2022  8

Обявление за набиране на преброители на безстопанствени кучета

ПРОЕКТ BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ ________________________________________

28 Септември 2022  33

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

26 Септември 2022  632

при радиактивно замърсяване в региона на Община Ардино, област Кърджали

Протоколи

06 Юли 2022  182

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  688

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  873

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  938

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  951

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

03 Юни 2022  205

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Обява

09 Май 2022  253

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обявление

02 Март 2022  193

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Обява

01 Октомври 2021  591

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

03 Юни 2021  697

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

ОБЯВА

29 Април 2021  669

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Съобщение

28 Април 2021  739

П Р О Е К Т : „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино”

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  90

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  105

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/