A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

анкета фонтан Преброяване 2021

Грейнаха празничните светлини на новогодишната елха в центъра на Ардино

01 Декември 2020  209

Грейнаха празничните светлини на новогодишната елха в центъра на Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан запали празничните разноцветни светлини на новогодишната елха в центъра на Ардино. Тази година заради пандемията от коронавирус беше отменена традиционната празнична програма на децата.

Община Ардино кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на пандемията от COVID-19“

01 Декември 2020  111

Община Ардино кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на пандемията от COVID-19“

Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика (МТСП),

Заради зимния сезон временно се преустановяват строителните дейности в Ардино

30 Ноември 2020  131

Заради зимния сезон временно се преустановяват строителните дейности в Ардино

Поради настъпването на есенно - зимния сезон и влошените метеорологични условия се преустановява изпълнението на строително- монтажните работи, свързани с изпълнението на проекта за строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02 Декември 2020  43

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че се отпуска месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14 – годишна възраст. Процедурата за ...

ОБЯВЛЕНИЕ

30 Ноември 2020  19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001- „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Уведомление

24 Ноември 2020  27

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна ...

Уведомление

23 Ноември 2020  61

Проект на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

20 Ноември 2020  38

На основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Ноември 2020  29

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Община Ардино, област Кърджали се включва в инициативата на Сдружение „България без тютюнев дим“ в Национална кампания под наслов „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“, посветена на ...

ОБЯВА

22 Юли 2020  134

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

ОБЯВА

02 Юни 2020  277

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Информация

28 Април 2020  378

П Р О Е К Т : „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.028-0002-С01/2019г. от 27.04.2020 г.

КЛАСИРАНИ ЗАЯВИТЕЛИ

27 Април 2020  347

Във връзка с изпълнение на проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, договор BG05M9OP001-2.101-0019-C01 по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент ...

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020Г.“

07 Април 2020  426

Уважаеми съграждани, Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати