A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Бай Исмаил от Ардино дари част от пенсията си за пострадалите от тежките земетресения в Турция

08 Февруари 2023  91

Бай Исмаил от Ардино дари част от пенсията си за пострадалите от тежките земетресения в Турция

86-годишният Исмаил Али от град Ардино дари част от пенсията си за пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция. Възрастният родопчанин е един от първите, които се включиха в кампанията на община Ардино за набиране на хуманитарна помощ и парични дарения за ...

Пълна кола с помощи изпрати община Ардино за пострадалите от земетресенията в Турция

08 Февруари 2023  68

Пълна кола с помощи изпрати община Ардино за пострадалите от земетресенията в Турция

Пълна кола със събрани помощи от първа необходимост изпрати община Ардино към пострадалите и семействата на загиналите от мощните земетресения в Турция. Одеяла и завивки, хранителни стоки, детски дрехи, памперси, шапки, ръкавици, дрехи за възрастни бяха сортирани в пункта.

Синдикалистите от община Ардино се включиха в кампанията за пострадалите от разрушителните земетресения в Турция

08 Февруари 2023  69

Синдикалистите от община Ардино се включиха в кампанията за пострадалите от разрушителните земетресения в Турция

Синдикалната организация към КНСБ в община Ардино направи дарения от първа необходимост на пострадалите от опустошителните земетресения в Югоизточна Турция. Дарението включва детски храни, одеяла, кърпи, млека, течен сапун, памперси, чорапи и чорапогащи. ...

Жителите на Падина за пореден път се включиха в кампанията за пострадалите от земетресенията в Турция

08 Февруари 2023  68

Жителите на Падина за пореден път се включиха в кампанията за пострадалите от земетресенията в Турция

Жителите на ардинското село Падина за пореден път направиха дарения от първа необходимост за пострадалите от опустошителните земетресения в Югоизточна Турция. Дарението включва: хранителни продукти, одеяла, завивки, детски якета, памперси, препарати за почистване.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

08 Февруари 2023  9

Във връзка с кампанията на Община Ардино за събиране на дарения за пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция най-учтиво умоляваме всички граждани, които имат намерение да се включат в кампанията да не ...

Обявление

08 Февруари 2023  24

Обявления с № 106, 109, 112

Съобщение

08 Февруари 2023  178

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ...

Протокол

03 Февруари 2023  75

Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на служител/ли за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ - 2 /две/ щатни бройки към общинска администрация гр. Ардино

Протоколи

06 Юли 2022  743

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1228

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1369

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1468

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1465

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"

01 Февруари 2023  78

П Р О Е К Т :  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

Деца от детските градини и ученици от средното училище в гр. Ардино отбелязаха международния ден на толерантността

17 Ноември 2022  53

Образователните институции ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“ и СУ „Васил Левски“, партньори на община Ардино по проект „Образователна интеграция на децата и учениците в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната ...

Съобщение

28 Октомври 2022  521

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

22 Октомври 2022  530

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

Обява

10 Октомври 2022  563

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по ...

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

06 Октомври 2022  557

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

Обява

03 Юни 2022  737

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  623

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  633

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/