A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard анкета фонтан

Ардино изпраща поредния випуск абитуриенти

14 Май 2022  224

Ардино изпраща поредния випуск абитуриенти

В навечерието на един от най-светлите национални празници 24 май, ръководството на община Ардино, за поредна година организира среща с абитуриентите от Випуск 2022 при СУ „Васил Левски“. На нея присъстваха кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин ...

Младите баскетболисти от Ардино с нови екипи на турнир в Турция

13 Май 2022  150

Младите баскетболисти от Ардино с нови екипи на турнир в Турция

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан осигури нови спортни екипи за юношеския баскетболен отбор на Ардино, който ще вземе участие на Международния спортен фестивал в побратимената турска община Нилюфер, Бурса.

Кметът на Ардино поздрави медицинските сестри по случай техния професионален празник

12 Май 2022  175

Кметът на Ардино поздрави медицинските сестри по случай техния професионален празник

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до медицинските сестри в местната Многопрофилна болница за активно лечение, детските градини и училища по случай професионалния им празник - 12 май.

Младежи от БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ реновираха парк „Нилюфер“

10 Май 2022  139

Младежи от БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ реновираха парк „Нилюфер“

Доброволците от Клуба на Българския младежки червен кръст (БМЧК) „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ в Ардино организираха инициатива за реновиране на парк „Нилюфер“. С много голямо желание и любов те пребоядисаха павилиона в парка с една прекрасна рисунка.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Севги Есадов Ардино 2022

13 Май 2022  21

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.12.464 землището на гр. Ардино, местност „Тозлук“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Смф“ (смесени, ...

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Гюнер Паша 2022

12 Май 2022  17

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор местност „Мариска“, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „Смф“ (Смесена ...

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Герт груп Дядовци 2022

12 Май 2022  23

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД №24788.12.440 землището на село Дядовци, местност „Кара бурун“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Пп“ ...

Обявление

12 Май 2022  14

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, с цел отстраняване на техническа грешка за УПИ ІV-649 от квартал 26 с устройствена зона „Оо“ (обществено обслужване) по действащия ПУП-ПРЗ на ...

Обявление

12 Май 2022  11

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „територия за ландшафтни мероприятия“ в ...

Обявление

12 Май 2022  14

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.13.1189 (местност Сулук Янъ),  ПИ с ИД  №00607.13.196 (местност Кечи Къзъ) и ПИ с ИД  №00607.13.188 (местност Данък Янъ), землището на гр. ...

Oбява

19 Август 2021  440

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  634

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  716

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  698

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

01 Октомври 2021  364

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

03 Юни 2021  470

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

ОБЯВА

29 Април 2021  471

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Съобщение

28 Април 2021  524

П Р О Е К Т : „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино”

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ в община Ардино

26 Април 2021  513

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Ардино до 30.09.2021 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно ...

Обява - психолог

19 Април 2021  553

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/