A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Елхата в Ардино ще грейне на 8 декември

04 Декември 2023  209

Елхата в Ардино ще грейне на 8 декември

На 8 декември (петък) от 17.30 часа ще грейнат тържествено светлините на Коледно-новогодишното дърво в Ардино. За поредна година празнична премяна ще получи жива елха с височина над 10 метра, която се намира пред сградата на НЧ „Родопска искра“.

Ремонтираха пътната отсечка от потопяемия мост на река Арда до Сполука

04 Декември 2023  189

Ремонтираха пътната отсечка от потопяемия мост на река Арда до Сполука

Приключиха ремонтните дейности на участъка от републиканската пътна мрежа от потопяемия железобетонен мост на река Арда до ардинското село Сполука. Това се случи след като кметът на община Ардино инж. Изет Шабан изпрати десетки писма до Министерството на регионалното развитие и ...

Отлично представяне на Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК

02 Декември 2023  134

Отлично представяне на Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК

Двадесети национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`23. При голям интерес от страна на клубове, училища, читалища и школи премина надпреварата в ежегодния конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`23.

Баба Емине от Боровица навърши 99 години

01 Декември 2023  418

Баба Емине от Боровица навърши 99 години

Емине Мустафа Шакир от ардинското село Боровица отпразнува 99-ия си рожден ден. По този повод тя получи поздравителен адрес и подаръци от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, които бяха връчени от кмета на Боровица Айсел Мехмед. ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Проект за изменение в наредба

28 Ноември 2023  48

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Проект за изменение и допълнение

28 Ноември 2023  49

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

16 Ноември 2023  46

Относно извършване на функционални тестове на разширената Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Проект на План-сметка

14 Ноември 2023  31

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ...

Проект на правилник

13 Ноември 2023  77

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.

Протоколи

06 Юли 2022  1223

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1674

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1797

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1920

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1930

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  36

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  123

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  109

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  116

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  250

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  2366

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  270

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  16

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1077

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1066

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/