A- A+ A
Община Ардино
Официален сайтОбщински съвет - Ардино мандат 2023-2027

Общински съветник Партийна група
1. Сезгин Байрамали Байрям Движение за права и свободи
2. Мюмюн Рахим Джила Движение за права и свободи
3. Шахин Мехмедов Байрамов Движение за права и свободи
4. Кадир Юсеин Аптикадир Движение за права и свободи
5. Ресми Мехмед Мурад Движение за права и свободи
6. Зюлфие Ниязиева Ибрямова Движение за права и свободи
7. Шинка Асенова Аврамова Движение за права и свободи
8. Альон Насков Хаджиев Движение за права и свободи
9. Фатме Нури Махмуд Движение за права и свободи
10. Юксел Сабри Исмаил Движение за права и свободи
11. Бахтияр Фахриев Ходжов Движение за права и свободи
12. Мюмине Байрам Ахмед Движение за права и свободи
13. Метин Мустафов Мюмюнов Движение за права и свободи
14. Нилгюн Мехмедова Алиева Движение за права и свободи
15. Сунай Фахретинов Салиев Движение за права и свободи
16. Фахретин Бекир Халил Движение за права и свободи
17. Ахмед Мюмюн Мюдюр Движение за права и свободи
18. Денис Мюрен Сали Движение за права и свободи
19. Азис Тахиров Моллов Движение за права и свободи
20. Сабри Мюмюналиев Емрулов Движение за права и свободи
21. Азис Халибрям Мурад Движение за права и свободи
22. Гюлдане Гюлистан Хаджиалиева Движение за права и свободи
23. Бюлбюл Рамадан Юмер Движение за права и свободи
24. Алпер Сами Абдурахман Движение за права и свободи
25. Хълми Фикрет Али Движение за права и свободи
26. Адам Драганов Персенски ГЕРБ
27. Съби Милчев Узунов ГЕРБ
28. Фиданка Стефанова Кисьова ГЕРБ
29. Десислава Валентинова Богданова ГЕРБ

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/