A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Секретар на община АрдиноКемал Мюмюнов Алиев

Дата и място на раждане:
22 април 1962 г. в гр. Ардино.

Образование: Висше, магистър
Специалност:   Машинен инженер,
1989-1995 - Технически университет - Варна

Трудов стаж:
04.03.2002г. - до момента - Секретар на Община Ардино;
02.11.1998 – 03.03.2002г. - Началник отдел "Управление,координация и контрол на стопанската дейност”;
15.10.1997 - 01.11.1998г. - Гл. специалист “Еколог и озеленяване” към Общинска администрация - Ардино;
14.09.1995 - 01.07.1997г. - ОУ ”Хр. Ботев” - с.Ахрянско;
07.02.1983 - 01.03.1991г. - стругар в МЗ ”Аврора” - Ардино;

Езикова подготовка:
Руски език

Семейно положение:
женен, с едно дете.‹ Назад

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/