A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметства и кметски наместничестваСПИСЪК
на кметове и кметски наместници в община Ардино

Населено място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Тел. номера

1 Башево Мюрен Мехмед Сали кмет 0885919749
2 Боровица Айсел Юсеин Мехмед кмет 0885919738
3 Богатино Юзджан Яшар Махмуд кмет 0885919759
4 Брезен Бирсен Али Ахмед кмет 0885919745
5 Бял извор Зехни Ариф Емин кмет 0885919737
6 Горно прахово Мехмед Ахмед Мюмюн кмет 0885919753
7 Гърбище Турсун Азис Хусни кмет 0876660446
8 Долно прахово Сали Шевки Ахмед кмет 0885919747
9 Чернигово Ахмед Рамадан Емин кмет 0885919748
10 Жълтуша Атанас Асенов Михайлов кмет 0886018605
11 Ленище Фехим Рахимов Халилов кмет 0885919761
12 Млечино Гюлистан Сабри Садула кмет 0886019008
13 Падина Кямил Мехмедов Кичуков кмет 0886019178
14 Правдолюб Билгин Баяров Юзеиров кмет 0885919741
15 Светулка Фериха Хайри Дикмова кмет 0885919760
16 Синчец Хълми Мустафа Мустафа кмет 0876662699
17 Чубрика Фердун Рафет Али кмет 0885919752
18 Хромица Мергюл Ахмед Махмуд кмет 0885311969
19 Ябълковец Мюзейен Зюлкеф Сюлейман кмет 0885919742
20 Ахрянско Джабит Кадиров Еминов км. наместник 0896108008
21 Търносливка Бирсен Енверова Рюстем км. наместник 0885919757
22 Срънско Енгинджан Джемил Бербер км. наместник 0898961752
23 Теменуга Ерджан Шерифов Мурадов км. наместник 0877390676
24 Дедино Мехмед Исмаил Ахмед км. наместник 0886019149
25 Търна Ферад Хасан Ферад км. наместник 0889743924
26 Искра Мехмед Кязим Халил км. наместник 0889386208
27 Бистроглед Шенай Севим Мехмед км. наместник 0889065889
28 Голобрад Шенол Хайрула Байрам км. наместник 0885919739
29 Еньовче Недко Юлиянов Узунов км. наместник 0885919758
30 Китница Сали Абдурахман Мюмюн км. наместник 0885919744
31 Кроячево Баръш Джемилов Ахмедов км. наместник 0885919751
32 Любино Съдкъ Мехмед Ахмед км. наместник 0885919746
33 Русалско Исмет Исмаил Мустафа км. наместник 0885919743
34 Сухово Фикрет Байрам Байрам км. наместник 0885919762
35 Рибарци Сали Реджеб Мурад км. наместник 0885713300
36 Седларци Йовчо Храниславов Гаджалов км. наместник 0885919754
37 Дядовци Неврие Нуридинова Хасанова км. наместник 0889238395
38 Левци Севгин Кямил Сюлейман км. наместник 0886974745
39 Червена скала Гюлдане Халидова Муса км. наместник 0887247580
40 Стояново Васил Трендафилов Павлов км. наместник 0885919750
41 Главник Любен Богданов Христов км. наместник 0886338541

 

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/