A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметства и кметски наместничестваСПИСЪК
на кметове и кметски наместници в община Ардино

Населено място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Тел. номера

1

Башево

Мюрен Мехмед Сали

кмет

0885919749

2

Боровица

Айсел Юсеин Мехмед

кмет

0885919738

3

Богатино

Юзджан Яшар Махмуд

кмет

0885919759

4

Брезен

Бирсен Али Ахмед

кмет

0885919745

5

Бял извор

Зехни Ариф Емин

кмет

0885919737

6

Горно прахово

Мехмед Ахмед Мюмюн

кмет

0885919753

7

Гърбище

Турсун Азис Хусни

кмет

0876660446

8

Долно прахово

Сали Шевки Ахмед

кмет

0885919747

9

Чернигово

Ахмед Рамадан Емин

кмет

0885919748

10

Жълтуша

Стефан Асенов Терзиев

кмет

0886018605

11

Ленище

Фехим Рахимов Халилов

кмет

0885919761

12

Млечино

                 Ремзи Халил Юзеир

кмет

0876435577

13

Падина

Кямил Мехмедов Кичуков

кмет

0886019178

14

Правдолюб

Билгин Баяров Юзеиров

кмет

0885919741

15

Светулка

Фериха Хайри Дикмова

кмет

0885919760

16

Синчец

Хълми Мустафа Мустафа

кмет

0876662699

17

Чубрика

Фердун Рафет Али

кмет

0885919752

18

Хромица

Мергюл Ахмед Махмуд

кмет

0885311969

19

Ябълковец

Мюзейен Зюлкеф Сюлейман

кмет

0885919742

20

Ахрянско

Джабит Кадиров Еминов

кмет

0896108008

21

Търносливка

Бирсен Енверова Рюстем

кмет

0885919757

22

Срънско

Енгинджан Джемил Бербер

кмет

0898961752

23

Теменуга

Ерджан Шерифов Мурадов

кмет

0877390676

24

Дедино

Мехмед Исмаил Ахмед

кмет

0886019149

25

Търна

Мюмюнали Мюмюн Мюмюн

кмет

0889743924

26

Искра

Мехмед Кязим Халил

кмет

0889386208

27

Бистроглед

Шенай Севим Мехмед

кмет

0889065889

28

Голобрад

Шенол Хайрула Байрам

кмет

0885919739

29

Еньовче

Недко Юлиянов Узунов

кмет

0885919758

30

Китница

Сали Абдурахман Мюмюн

кмет

0885919744

31

Кроячево

Баръш Джемилов Ахмедов

кмет

0885919751

32

Любино

Съдкъ Мехмед Ахмед

кмет

0885919746

33

Русалско

Олчай Емин Сабри

кмет

0988928889

34

Сухово

Фикрет Байрам Байрам

кмет

0885919762

35

Рибарци

Сали Реджеб Мурад

кмет

0885713300

36

Седларци

Йовчо Храниславов Гаджалов

кмет

0885919754

37

Дядовци

Неврие Нуридинова Хасанова

кмет

0889238395

38

Левци

Севгин Кямил Сюлейман

кмет

0886974745

39

Червена скала

Гюлдане Халидова Муса

кмет

0887247580

40

Стояново

Васил Трендафилов Павлов

км. наместник

0885919750

41

Главник

Любен Богданов Христов

км. наместник

0886338541

 

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/