A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кмет на община Ардиноинж. Изет Изет Шабан

Дата и място на раждане: 03 ноември 1972 г.
в гр. Ардино.

Образование:
1995-2000 - ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност:   Машиностроителни технологии и производствена техника
Степен на образование: Висше, магистър

1995-2000 - ТУ – София, филиал Пловдив
Специалност:  Икономика,Мениджмънт
Степен на образование: Висше, магистър

Трудов стаж:
04.11.2019 г. - до момента - Кмет на Община Ардино;
03.2008г. - 04.11.2019 г. - Заместник-кмет на Община Ардино;
30.01.2006г. - 07.2007г. - Председател на Общински съвет Ардино;
06.2003 – 01.2006г. - Местен координатор на проект “Устойчиво развитие на селските райони”;
07.2000 - 09.2001г. - Програмист, настройчик и оператор на “ОЦ” във фирма “Митко Танев” град Пловдив;
09.1994 - 07.1995г. - Начален учител в ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Русалско;

Езикова подготовка:
Руски и английски език

Семейно положение:
женен, с едно дете.

Приемното време на кмета на община Ардино е:

 

Кореспонденция:

гр.Ардино, бул. "Бели Брези" 31, ПК 6750

(+359) 3651 4040

info@ardino.bg

 

Администрация
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/