A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Председател на Общински съвет - АрдиноСезгин Байрямали Байрям

Дата и място на раждане: 06 юни 1975 г.
в гр. Ардино.

Образование: Висше

Специалност:   История и цивилизация, География и икономика, Физическо възпитание и спорт

Трудов стаж:
04.11.2011 г. - до момента - Председател на Общински съвет Ардино;
01.09.2001 - 03.11.2011г. - Учител в ПГ "Христо Смирненски" - гр. Ардино;

Квалификация:
Удостоверение за "Специфични компютърни умения на учители";
Удостоверение за обучение по "Интерактивни методи";
Удостоверение за обучение на тема-"Агресия и асоциално поведение сред подрастващите";
Сертификат за завършен курс по английски език;
Сертификат-Management Model-ММ ГРУП,София в сътрудничество с Академия за международна Икономика;
Образователен център на езеро Мюнгелзее,Берлин-обучение на тема "Организационна култура в екип".

Езикова подготовка:
Английски език

Семейно положение:
Женен, с едно дете.

Приемното време на председателя на Общински съвет Ардино е:

 

За контакти:

гр.Ардино, бул. "Бели Брези" 31, ПК 6750

(+359) 3651 4201

obs_ardino@abv.bg

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/