A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съветници мандат 2007-2011Общински съвет - Ардино мандат 2007-2011

Общински съветник Партийна група
1.

Айдън Мехмед Серкан

Движение за права и свободи
2.

Изет Изет Шабан

Движение за права и свободи
3.

Гюнер Бехчет Осман

Движение за права и свободи
4.

Зюлфие Ниязиева Ибрямова

Движение за права и свободи
5.

Касим Хакиф Местан

Движение за права и свободи
6.

Азис Тахиров Моллов

Движение за права и свободи
7.

Юксел Сабри Исмаил

Движение за права и свободи
8.

Мютебер Ахмед Моллахасан

Движение за права и свободи
9.

Шенол Юсеинов Юсеинов

Движение за права и свободи
10.

Рейхан Мюмюнов Шерифов

Движение за права и свободи
11.

Аднан Джемилов Юсеинов

Движение за права и свободи
12.

Мюхрибан Хакиф Шакир

Движение за права и свободи
13.

Мехмед Мехмед Дикме

Новото време
14.

Месут Мустафов Хайрулов

Новото време
15.

Димитрина Петрова Александрова

Новото време
16.

Неждет Хасанов Хабибов

Новото време
17.

Сафет Шерифов Илязов

Новото време
18.

Съби Милчев Узунов

Новото време
19.

Неджатин Сабри Расим

Новото време
20.

Шериф Шерифов Шакиров

Новото време
21.

Салиш Вели Али

Новото време

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/