A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съветници мандат 2003-2007Общински съвет - Ардино мандат 2003-2007

Общински съветник Партийна група
1.

Гюрсел Осман Емин

Движение за права и свободи

2.

Мехмед Бекиров Гюлестанов

Движение за права и свободи

3.

Сафет Шерифов Илязов

Движение за права и свободи

4.

Изет Изет Шабан

Движение за права и свободи

5. Ахмед Рамадан Емин

Движение за права и свободи

6. Стефан Бонев Христов

Движение за права и свободи

7.

Фикрет Исмаилов Терзиев

Движение за права и свободи

8.

Зюлфие Ниязиева Ибрямова

Движение за права и свободи

9.

Турсун Шефкетов Мехмедов

Движение за права и свободи

10.

Касим Хакиф Местан

Движение за права и свободи

11.

Мехмед Ахмед Узун

Движение за права и свободи

12.

Рахим Хасанов Исмаилов

Движение за права и свободи

13.

Мюкрибан Хакиф Шакир

Движение за права и свободи

14.

Юксел Сабри Исмаил

Движение за права и свободи

15.

Гюнер Бех?ет Осман

Движение за права и свободи

16.

Мехмед Ахмедов Алиев

Движение за права и свободи

17.

Шериф Шерифов Шакиров

Движение за права и свободи

18.

Димитрина Петрова Александрова

Българска социалистическа партия

19.

Баязид Ханифов Саидов

Съюз на демократичните сили

20.

Стефан Златанов Терзиев

Съюз на демократичните сили

21.

Неждет Мехмед Бербер

Движение за права и свободи

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/