A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съветници мандат 2019-2023Общински съвет - Ардино мандат 2019-2023

Общински съветник Партийна група
1.

Сезгин Байрямали Байрям

Движение за права и свободи

2.

Зюлфие Ниязиева Ибрямова

Движение за права и свободи

3.

Мюмюн Рахим Джила

Движение за права и свободи

4.

Азис Халибрям Мурад

Движение за права и свободи

5.

Шахин Мехмедов Байрамов

Движение за права и свободи

6.

Шинка Асенова Аврамова

Движение за права и свободи

7.

Альон Насков Хаджиев

Движение за права и свободи

8.

Юксел Сабри Исмаил

Движение за права и свободи

9.

Бахтияр Фахриев Ходжов

Движение за права и свободи

10.

Мюмине Байрам Ахмед

Движение за права и свободи

11.

Метин Мустафов Мюмюнов

Движение за права и свободи
12.

Нурай Ерол Зюлкер

Движение за права и свободи

13.

Сунай Фахрединов Салиев

Движение за права и свободи

14.

Фатме Нури Махмуд

Движение за права и свободи

15.

Мюмюн Наджи Бекир

Движение за права и свободи

16.

Айнур Юмер Юсеин

Движение за права и свободи

17.

Стефан Асенов Терзиев

Движение за права и свободи

18.

Бюлбюл Рамадан Юмер

Движение за права и свободи

19.

Кадир Юсеин Аптикадир

Движение за права и свободи

20.

Рукие Фикретова Солак

Движение за права и свободи

21.

Сабри Мюмюналиев Емрулов

Движение за права и свободи

22.

Рамадан Хюсеин Фейзула

Движение за права и свободи

23.

Алпер Сами Абдурахман

Движение за права и свободи

24.

Адам Драганов Персенски

ГЕРБ

25.

Съби Милчев Узунов

ГЕРБ

26.

Фиданка Стефанова Кисьова

ГЕРБ

27.

Веселин Янков Чаушев

ГЕРБ

28.

Красимир Раданов Кичуков

ГЕРБ

29.

Фахри Мехмед Кафали

ГЕРБ

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/