A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КонкурсиКласиране на потребители и персонал по проект "Грижа в дома в община Ардино"

Класиране на потребители и персонал по проект "Грижа в дома в община Ардино"

Протоколи

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати

Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община Ардино О Б Я В Я В А 1. Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът са обявява за една свободна длъжност – Началник отдел „Местни данъци и такси“ /МДТ/ при общинска администрация – Ардино;

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община Ардино, О Б Я В Я В А 1. Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът са обявява за една свободна длъжност – Началник отдел „Правно и нормативно обслужване“ при общинска администрация – Ардино;

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Първи национален конкурс "С песните на Недялка Керанова"

Първи национален конкурс "С песните на Недялка Керанова"

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

"Маркиране на насаждения предвидени за сеч през 2015г. в горски територии-собственост на Община Ардино, включени в Обект № 1”

ПРОЦЕДУРА - ОТКРИТ КОНКУРС МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА - ОТКРИТ КОНКУРС МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/