A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиСъобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 24.09.2021 г. (петък) от 15:00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“ - гр. Ардино, ще се проведе Семинар – информационна среща на тема: „Реформата в Общата селскостопанска политика 2021-2027 г.“

Обявление: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.09.2021 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Дни на устойчивото отопление и строителство, 23 – 25 септември 2021 г., гр. Смолян

От 23-ти до 25-ти септември 2021 г. в гр. Смолян ще се проведат "Дни на устойчивото отопление и строителство“. Програмата на събитието включва открито изложение с информационни щандове и професионални обучения , насочени към общински администрации, инвеститори, енергийни агенции, собственици на сгради, домоуправители, проектанти и строителни специалисти.

СЪОБЩЕНИЕ

Стопанският факултет на СУ Св.“Климент Охридски“ обявява допълнителен прием до края на м. септември 2021 г. за МП „Икономика и управление на публични ресурси“!

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление

Oбява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обявления

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление и скица проект Дядовци

Обявление и скица проект Дядовци

Обявление

№ 311 от 29.07.2021 г.

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Фестивала на чистите храни от Родопите - програма

на Фестивала на чистите храни от Родопите 20-22.08.2021г.

Фестивал на чистите храни от Родопите - културна програма

Културна програма на Фестивала на чистите храни от Родопите 20-22.08.2021г.

Русалско кани на събор-мевлид в неделя в местността „Яйля”

На 1 август в неделя в местността „Яйля” над ардинското село Русалско ще се проведе традиционният събор-мевлид. Организира се с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство. Традицията е от началото на миналия век, съобщи кметът на Русалско Исмет Мустафа.

Обявление

Обявление и скица проект Жълтуша

Съобщение

Уважаеми съграждани, Община Ардино разработи концепция за развитие и благоустрояване на градската среда в град Ардино. В тази връзка призовавам всички жители на община Ардино да представят своите предложение и идеи относно концепцията.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.07.2021 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Понастоящем по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България се реализира проект за реконструкция на пътя с. Дядовци – „Дяволски мост“.

ЗАПОВЕД №574 от 14.07.2021 г.

Разрешавам на „Проглед" ООД, представлявана от Иван Георгиев, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики", №104 да организира на 16.07.2021 г. (петък) от 08.00 ч. до 16.00 ч. пред читалище „Родопска искра" в град Ардино скрининг за очни заболявания.

Общински съвет-Ардино

Общински съвет – Ардино открива процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ардино.

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Уведомления

Уведомления

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обява

На основание чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общинския съвет гр.Ардино – Сезгин Байрам О  Р Г А Н И З И Р А                                                                                           Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на  бюджета на община Ардино за 2020 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 02.07.2021г. от 14 00 часа в залата на читалище „Родопска искра“ гр.Ардино.

Обявление

Обявления №219 и № 222 от 22.06.2021 година

Обявление

Обявление №216 от 22.06.2021 година

Обявление и скица проект за делба на ПИ 300 с. Горно Прахово

Обявление и скица проект за делба на ПИ 300 с. Горно Прахово

Спектакълът на кърджалийския театър „Аршин мал алан” ще бъде представен в Ардино

На 21 юни от 18 часа в салона на читалище „Родопска искра“ в Ардино ще бъде представен спектакълът „Аршин мал алан” от азербайджанския композитор Узеир Хаджибейли.

Обява

от Севги Сюлейманов Есадов, с постоянен адрес: с. Горно Прахово, мах. „Шума“, №3, община Ардино, област Кърджали

Обявление

№ 182 от 18.05.2021 год.

Обява

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино,

ОБЯВА

„ ЗАБАВНО ЛЯТО “ За поредна година ЦПЛР-ОДК подготвя пъстра лятна програма за малките жители на града.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие публикуваме План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. и Решение № 213 от 22.04.2021 г. на Общински съвет – Ардино за приемането му.

Обявление №176

Обявление №176 от 23.04.2021

Енергийна ефективност

Отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2020г.

Общински съвет Ардино - покана

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Съобщение

Община Ардино, област Кърджали, съвместно с Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино всяка събота и неделя, считано от 24.04.2021 г. ще предоставя велосипеди за ползване на КТК „Белите брези“.

Класиране - санитар

В изпълнение на проект BG05M9OP001- 6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, със Заповед на кмета на община Ардино,

Съобщение

Съобщение по Приложение №2-00607.13.186

Обявление и скица проект с Боровица

Обявление и скица проект с Боровица

Обяви

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявление №96

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви информираме, че във връзка е Националния план за ваксиниране срещу COVID -19 Ви информираме, че имунизационния пункт за територията на община Ардино е следния:

Покана за консултации

Покана за консултации до политическите партии, представени в 44-то народно събрание на Република българия и партиите и коалициите, които имат представители в европейския парламент.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови “ в ПИ 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Ардино

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Ардино, по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/