A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОБЯВА

ОБЯВА № 241

ПОКАНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №236

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №17

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ № 211-214

КИТНИЦА КАНИ НА СЪБОР-МЕВЛИД

На 13 юли (събота) в ардинското село Китница ще се проведе традиционният събор-мевлид. Той се организира с подкрепата на местното кметство и джамийското настоятелство, съобщи кметът Сали Мюмюн.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 16

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

Проект на програма

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ардино (2019 - 2024 г.)

Заповед № 492/25.06.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.126, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино и съгласно Протокол №6 от 24.06.2019 година на комисия, назначена със Заповед №586 от 03.09.2018 година от проведен повторен търг с явно наддаване УТВЪРЖДАВАМ резултатите от проведения на 24.06.2019 година повторен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти — частна общинска собственост.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №160

СЪОБЩЕНИЕ

Редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.06.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №140

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №137

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №136

ПОКАНА

Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2018 година

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 127

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №126

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №123 от 31.05.2019 г.

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №113

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №117 ОТ 29.05.2019 Г

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №103 от 28.05.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО

ОБЯВА

СКИЦА-ПРОЕКТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00607.1.1

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №97

ОБЯВА

ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА РИБОЛОВЕН-ФЕСТ "ДЯВОЛСКИ МОСТ-2019", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.06.2019 (СЪБОТА)

Съобщение

Съобщение до собствениците на домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №90 от 15.05.2019 г.

С ВОДОСВЕТ И КОКТЕЙЛ ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА В ГРАД АРДИНО

На 10 май се състоя откриване на Нотариална кантора в град Ардино. В кантората на ул.“Бели брези“, 27 ще осъществяват съвместна дейност нотариус София Пашева и нотариус Лилия Цветанкова.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №85

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО СХЕМА " УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №12

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №70

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №56

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 10 и № 11

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАДОВОЛЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ОТ ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА”.

Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.010-0136-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. провежда кратко след-продажбено анкетно проучване на задоволеността на клиентите от предлаганите стоки и предоставяните услуги от Общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 10.04.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто – Д Н Е В Е Н Р Е Д:

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №9

СЪОБЩЕНИЕ ДО РЕДЖЕБ ЮСЕИН МЕХМЕД

СЪОБЩЕНИЕ ДО РЕДЖЕБ ЮСЕИН МЕХМЕД

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАСИМ АЛАДАГ

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАСИМ АЛАДАГ

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по чл. 101 от ЗМИП

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

Проект на наредба

Проект на наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.

Проект на наредба

Проект на наредба за пожарната безопасност на територията на Община Ардино.

"ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ 2016/1191 НА ЕС".

"ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ 2016/1191 НА ЕС".

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №3

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 21

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 2

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/