A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Покана: Общински съвет - АрдиноНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 28.05.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2021/2022 година в община Ардино.
  2. Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот, изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
  3. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд на община Ардино.
  4. Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Ардино.
  5. Удължаване срока на договор за наем на общински нежилищни помещения, публична общинска собственост.
  6. Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД върху части от недвижими имоти общинска собственост, а именно – имоти с кадастрални номера ПИ 47809.899.9901 (Теменуга), ПИ 87059.888.9901 (Ябълковец), ПИ 87059.899.9901 (Ябълковец), ПИ 77487.12.9903 (Хромица) и ПИ 81921.888.9901 (Червена скала) в община Ардино.
  7. Приемане на решение за състава на съвета по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги.
  8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

 

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/