A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Обяваот Севги Сюлейманов Есадов, с постоянен адрес: с. Горно Прахово, мах. „Шума“, №3, община Ардино, област Кърджали

 

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам следното инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за жилищни функции и обществено обслужване, чрез изменение на Общият устройствен план (ОУП) и промяна на  Начинът на трайно ползване (НТП) на земеделска земя в поземлен имот № 00607.12.464 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали“‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/