A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиПроект на правилник

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“ организират инициатива: Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“ посветена на Международния ден без тютюнопушене – 16 ноември 2023 г.

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Справки за извършени разпоредителни сделки

Справки за извършените разпоредителни сделки с жилищни и нежилищни имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в Община Ардино за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

ОБЯВА

Община Ардино, област Кърджали, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“ удължава срока за набиране на кандидати за работа по следните услуги:

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО, В съответствие с чл. 35 от Закона за социалните услуги и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, през периода 11.10.2023 г. – 09.11.2023 г. ще се организира обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съобщение

Считано от 02.10.2023 г. банковото обслужване на НАП ще се извършва от Българска народна банка /БНБ/, като се разкриват следните сметки, по които ще се извършват плащания не зависимо от териториалната компетентност на лица:

Бъдеще за децата в община Ардино, област Кърджали

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“:

Заповед за продажба

Заповед № 733 за продажба

Обявление № 491

Обявление № 491

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 25.09.2023 г.  /понеделник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Съобщение

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Съобщение

Във връзка със създадената организация за провеждането на „Скрининг за ранна диагностика на рака на гърдата“, който включва клиничен преглед, ехографско и мамографско изследване на жени от община Ардино, настъпи промяна в определения срок - 22 октомври 2023 г.

Обява

Заповеди № 713, 714 и 715

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.09.2023 г. /понеделник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обява

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“:

Кметът на Ардино проведе среща с археолога проф. Овчаров

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе среща с археолога проф. Николай Овчаров. Една от важните теми по време на разговора бе възможности за реализиране на съвместни инициативи за популяризиране на културно-историческия туризъм и археологическите обекти на територията на общината.

Обявление № 431

Обявление № 431

Обявления № 406, 410 и 414

Обявления № 406, 410 и 414

Обявления № 396, 397 и 398

Обявления за издадени Заповеди за одобряване на ПУП - ПРЗ

Уведомление инв.предложение Община-с.Боровица,общ.Ардино

Уведомление инв.предложение Община-с.Боровица,общ.Ардино

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 24.08.2023 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино,

Покана: Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Ардино за 2023 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Ардино – инж. Изет Изет Шабан КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ Да участват на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ардино за 2023 година, което ще се проведе на 14.08.2023г. от 11 00 часа в залата на Общинска администрация гр.Ардино. Кмет на община Ардино: инж. Изет Шабан

Концертна и балетна програма на поп-фолк изпълнителката Глория

"Дните на Ардино" 2023 Концертна и балетна програма на поп-фолк изпълнителката Глория Дата: 11 август (петък) Място: гр. Ардино, Централен площад Начало: 21:30 часа

Пръскат срещу комари в Ардино

Днес, 3 август (четвъртък), след 21.00 часа на територията на град Ардино ще се извърши дезинсекция (обработка срещу комари). Това съобщиха от Общинска администрация - Ардино.

Съобщение

Уважаеми дами и господа, През последните години потокът от туристи от страната и чужбина, които посещават Дяволския мост над река Арда, тракийското светилище „Орлови скали“, меандрите на река Арда, които се намират в района на язовир „Кърджали“ и други туристически обекти, както и град Ардино, значително се увеличи. Съществуващите семейни хотели и къщи за гости не разполагат с необходимия капацитет за настаняване на туристи и гости на град Ардино и общината.

Община Ардино организира масов крос на 12 август

Предвид очакванията за високи августовски температури, изискванията за много добра физическа подготовка за състезанието и с оглед на масово участие по време на спортния полумаратон „Ардино - Дяволски мост - Ардино“ за купата на кмета на Община Ардино, допълнително на 12 август (събота) ще се проведе масов лекоатлетически крос.

Заповед № 537

Заповед № 537 от 12.07.2023 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2022 година

На основание чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общинския съвет гр.Ардино – Сезгин Байрам О Р Г А Н И З И Р А Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2022 година. Публичното обсъждане ще се проведе на 19.07.2023г. /сряда/ от 16 00 часа в залата на Общински съвет - Ардино. Председател на Общински съвет Ардино: Сезгин Байрам

Протокол за окончателни резултати от проведен конкурс за длъжност

За окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността - Главен експерт в Отдел "Местни данъци и такси", Дирекция „Специализирана администрация“ на Община Ардино с място на работа в Община Ардино

Протокол за проведено интервю на 10.07.2023 г.

За проведено интервю на 10.07.2023 г., от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността - Главен експерт в Отдел "Местни данъци и такси", Дирекция „Специализирана администрация“ на Община Ардино с място на работа в Община Ардино

Протокол за резултат от проведен изпит - тест

За резултат от проведен писмен изпит - тест, на 07.07.2023 г., от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността - Главен експерт в Отдел "Местни данъци и такси", Дирекция „Специализирана администрация“ на Община Ардино с място на работа в Община Ардино

Протокол

от заседание на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на Главен експерт в Отдел "Местни данъци и такси", Дирекция „Специализирана администрация“ на Община Ардино с място на работа в Община Ардино

Справка за селищните мероприятия за 2023 г.

Справка за селищните мероприятия за 2023 г.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 05.07.2023 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обявление №17, относно издадено Разрешение за строеж №17 на Диана Василева Павлова

Обявление №17, относно издадено Разрешение за строеж №17 на Диана Василева Павлова

Програма за „Дните на Ардино - 2023

Програма за Дните на Ардино 07-13.08.2023

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител

Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 461 /19.06.2023 г. на Кмета на Община Ардино ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител при следните условия:

Заповед

Заповед за прехвърляне право на собственост върху прилежащ терен....

Уведомление

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на "Фотоволтаичен парк" в собствен поземлен имот с идентификатор 69518.10.542 - Христина Чаръкчиева

Обявления

Обявления №323 и 326, относно издадени Заповеди №№452 и 453 от 13.06.2023 г. на Кмета на Община Ардино

Заповед

Заповед №436 за прехвеърляне право на собственост на прилежащ терен на Реджеб Салиосман Хасан

Уведомление за инвестиционно намерение в ПИ с идентификатор 07747.13.571 от Исмет Паша

Уведомление за инвестиционно намерение в ПИ с идентификатор 07747.13.571 от Исмет Паша

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение от "АШК-МЛ" ООД

Заповед за продажба на прилежащ терен

Заповед за продажба на прилежащ терен

Съобщение

Участие в Национален младежки конкурс

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От 07.08.2023 г. до 13.08.2023 г. предстои за трети път организиране  и провеждане на „Дните на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“. В тази връзка публикуваме проект на Програма за „Дните на Ардино – 2023“.

Съобщение

Инвестиционен проект за "Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на р. Ардинска - град Ардино"

Риболовен фест „Дяволския мост – 2023 г.“

Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино,

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/