A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Класиране - санитарВ изпълнение на проект BG05M9OP001- 6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, със Заповед на кмета на община Ардино, на 07.04.2021 г. се извърши подбор на персонал за поддържане на хигиената и извършване на дезинфекция на работните места и помещенията, които се ползват от персонала и потребителите на услугите в предприятията на държавно делегираните дейности на територията на община Ардино .

В приложения файл предлагаме на вниманието Ви опис на класираните кандидати за позицията "Санитар".

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Класиране-санитар


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития