A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СъобщениеУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 21, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие публикуваме План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. и Решение № 213 от 22.04.2021 г. на Общински съвет – Ардино за приемането му.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Пиро Ардино
ПИРОА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития