A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съветници мандат 2015-2019Общински съвет - Ардино мандат 2015-2019

Общински съветник

Партийна група
1.

Сезгин Байрямалиев Байрямов

Движение за права и свободи

2.

Мюмюн Рахим Джила

Движение за права и свободи

3.

Ерол Шериф Мехмед 

Движение за права и свободи

4.

Альон Насков Хаджиев

Движение за права и свободи

5.

Азис Тахиров Моллов

Движение за права и свободи

6.

Евгин Арслан Мехмед

Движение за права и свободи

7.

Салим Сали Али

Движение за права и свободи

8.

Павлин Павлов Кръстев

Движение за права и свободи

9.

Шинка Асенова Аврамова

Движение за права и свободи

10.

Ибрям Мюмюн Мурад

Движение за права и свободи

11.

Зюлфие Ниязиева Ибрямова

Движение за права и свободи
12.

Азис Халибрям Мурад

Движение за права и свободи

13.

Шахин Мехмедов Байрамов

Движение за права и свободи

14.

Бахтияр Фахриев Ходжов   

Движение за права и свободи

15.

Зекие Юзджанова Косова

Движение за права и свободи

16.

Юксел Сабри Исмаил

Движение за права и свободи

17.

Месут Мустафов Хайрулов

Движение за права и свободи

18.

Росен Стоянов Камбуров

Движение за права и свободи

19.

Мелихат Емин Салим

Движение за права и свободи

20.

Бюлбюл Рамадан Юмер

Движение за права и свободи

21.

Орхан Мюмюн Мехмед

Движение за права и свободи

22.

Рукие Фикретова Солак

Движение за права и свободи

23.

Метин Мустафов Мюмюнов

Движение за права и свободи

24.

Съби Милчев Узунов

ГЕРБ

25.

Тодор Петков Буров

ГЕРБ

26.

Неждет Хасанов Моллов

ГЕРБ

27.

Бисера Алексиева Узунова

ГЕРБ

28.

Красимир Каменов Даматов

ГЕРБ

29.

Веселин Янков Чаушев

ГЕРБ

 

Общински съвет
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/