A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Културен календарКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2020 г.

Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

21.02.2020 г.

ЦПЛР
гр.Ардино

Международен ден на майчиния език

ЦПЛР гр.Ардино

Март

НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино

Да се запознаем с библиотеката

НЧ „Родопска искра 1921“ гр Ардино и СУ „Васил Левски“

8 март

Залата на общинска админстрация

Международен ден на жената
Среща-коктейл на кмета на общината с дамите

Общинска администрация

22 април

ЦПЛР

Ден на земята „Природата и ние“

ЦПЛР

11 май

 НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино

Ден на библиотекаря

НЧ „Родопска искра 1921“
гр.Ардино

1 юни

Парк „Нилюфер“

Ден на детето

Общинска администрация и ЦПЛР

Юни

НЧ „Пробуда 1944“ с.Бял извор

Ден на съседските взаимоотношения

НЧ“ Пробуда 1944“ с.Бял извор

Юли

Връх Алада

Празник на село Гърбище

НЧ „Нов живот 1957“ с.Гърбище и кметство Гърбище

Юни

Дяволски мост

Рибен фест

БТС Ардино и НЧ „Родопска искра 1921 г.“

 

Юли

Местността „Яйля“

Празник на село Русалско

НЧ „Просвета 1937“ с.Русалско и кметство Русалско

Август

с.Башево

Празник на село Башево

НЧ „Хр.Смирненски 1985“ с.Башево и кметство Башево

Август

с.Горно Прахово

Празник на село Горно Прахово

НЧ „Лъч 1955“ с.Горно Прахово и кметство Горно Прахово

Август

С.Млечино

Празник на село Млечино

НЧ „Любен Каравелов 1950“ с.Млечино и кметство Млечино

Август

НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино

Празничен концерт по случай Курбан байрам

НЧ „Родопска искра 1921“

10-13 септември

гр.Ардино

Празник на град Ардино

НЧ „Родопска искра 1921“ и отдел „ОКС“

Септември

с.Чубрика

Празник на село Чубрика

НЧ „Климент Охридски 11977“ с.Чубрика и кметсво Чубрика

Септември

с.Боровица

Празник на село Боровица

НЧ „Климент Охридски 1950“с. Боровица и кметство с.Боровица

Октомври

с. Бял извор

Празник на село Бял извор

НЧ „Пробуда 1944“ и НЧ „П.К. Яворов“ с.Бял извор и кметство Бял извор

Октомври

с.Жълтуша

Празник на село Жълтуша

НЧ „Родопска искра 1961“ с.Жълтуша и кметство Жълтуша

Октомври

с.Падина

Празник на село Падина

НЧ „Митко Палаузов 1973“ с.Падина и кметство Падина

Декември

НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино

Празничен коледно- новогодишен концерт

НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино

 

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/