A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЧиталищаЧиталища на територията на община Ардино

Читалище

Читалищен секретар/председател

Телефон

1.

„Родопска искра  -1921 г.“ гр. Ардино

Юксел Исмаил – председател
Леман Кочева – секретар

0887 665972
0899 510316

2.

„Пробуда -1944“ с.Бял извор

Надежда Миткова - секретар

0895 716314

3.

„П.К.Яворов -1953“ Диамандово

Гергана Димитрова - секретар

0887 157151

4.

„Митко Палаузов 1973“ Падина

Хамди Палов – секретар

0887 436942

5.

„Родопска искра 1961“ Жълтуша

Виолета Яворова – секретар

0899 964819

6.

„Любен Каравелов 1950“ Млечино

Мюмюне Ахмед - секретар

0877 933804

7.

„Лъч -1955“ Горно Прахово

Еркин Мустафа-секретар

0877 984004

8.

„Климент Охридски 1950“ Боровица

Хикмет Топчу – секретар

0877 719915

9.

„П.К.Яворов 1982“ Брезен

Бирсен Ахмед – секретар

0876 144752

10.

„Вела Пеева“ Сухово

Емин Мюмюн – секретар

0877 520887

11.

„Просвета 1937“ Русалско

Рейхан Емин – прдседател

0877 983031

12.

„Климент Охридски 1977“ Чубрика

Зелиха Али – секретар

0888 052086

13.

„Прогрес 1956“ Ябълковец

Исмет Юмеров – секретар

0895 933376

14.

„Родопи 1945“ Ленище

Айнур Халилова – секретар

0889 731003

15.

„Нов живот 1957“ Гърбище

Осман Мухарем – секретар

0885 415550

16.

„Светлина 1967“ Ахрянско

Исмет Касабов – секретар

0888 463100

17.

„Н.Й.Вапцаров 1957“ Долно Прахово

Тунджай Тахир – секретар

0876 708058

18.

„Нова светлина 1950“ Богатино

Юзджан Махмуд – председ.

0885 919759

19.

„Хр.Смирненски 1985“ Башево

Байрам Халил – секретар

0899 321703

 

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/