A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Анкетна карта социални услугиС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за планиране на социални услуги, приета с Постановление на Министерски съвет № 133 от 06 април 2021 г., анализът задължително трябва да включва брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители).

В тази връзка е изготвена анкетна карта за попълване от страна на заинтересовани граждани желаещи да участват в проучването за целите на анализа, която е налична в деловодството на Общинска администрация – Ардино.

Умоляваме Ви анкетата да бъде попълнена коректно и представена в деловодството на общината в срок до 09.12.2022 г.

Анкетата можете да попълните онлайн ТУК

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анкетна карта социални услуги
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/