A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА ЦИКДО
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ
НА ОБЩИНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. се обръщаме към Вас с молба за съдействие относно разпространението на информационните материали от разяснителната кампания на ЦИК чрез публикуване на интернет страниците на областните администрации и на общините.

Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк: www.cik.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:Севинч Солакова‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/