A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНФОРМАЦИЯза извършени плащания по Договор за авторски надзор от 22.08.2013 г. с предмет упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/