A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за изпълнен договор с предмет: „Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»Информация за изпълнен договор с предмет:
„Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/