A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г



Информация за изпълнен договор с предмет:
„Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/