A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за изпълнен договор с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка»Информация за изпълнен договор с предмет:
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка», «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Боровица – Голобрад» и «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ардино – Дядовци» по проект: «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/