A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.Информация за изпълнен договор с предмет:
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.


ПРИЛОЖЕНИE:
ИНФОРМАЦИЯ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/