A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНОПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОУПО Ардино Правила и норми
П Р О Т О К О Л от организирано и проведено обсъждане


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/