A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общински съвет Ардино - поканаНа основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 09.10.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Полагане на клетва от новоизбрания кмет на село Брезен, община Ардино.

2.Отчет за дейността на Общински съвет – Ардино до 30.09.2020 година.

3.Организиране на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца.

4.Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 – 2023 г.

5.Одобрявяне на изменение на действащ ОУП на община Ардино за ПИ 00607.11.981; 00607.11.38; 00607.11.39; 00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, ПИ 24788.12.524 по КККР на с.Дядовци и ПИ 48756.2.961 по КККР на с.Млечино.

6.Разглеждане на молби от граждани.

 

           

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

 

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/