A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНОНа основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –       

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Преразглеждане и отмяна на Решение №151 от 29.10.2020 г. по Протокол №13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Ардино, с което е одобрена план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и е определен размерът на таксата на битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/