A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВАОбщинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и дои. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

„Изграждане гробищен парк , включване на допълнителни площи: ПИ №№ 00607.11.38, 00607.11.39 , 00607.11.40 и 00607.11.981.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития