A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВАОбщинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.З /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности, търговия , обществено хранене и административно-битови услуги чрез промяна предназначение на 33 на ПИ 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци , м. Куля Янъ, Община Ардино, Област Кърджали.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития