A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, област Кърджали, обявява конкурс за проектна идея за терена освободен от стария фонтан в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“.

Участници в конкурса могат да бъдат ученици (от IV-ти до XII-ти клас) посещаващи училищата в община Ардино и Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК).

Допустими за участие в конкурса са произведения с формат на рисунката А4, изпълнени с материал по избор – акварел, темпера, молив или пастел, с които учениците със своя художествен талант, любознателност и прекрасни идеи да пресъздадат своето виждане за придаване на естетичен вид на терена освободен от стария фонтан в централния парк на град Ардино. Освен рисунки могат да бъдат представяни също така чертежи, скици, писмени идеи и др.

Конкурсът се открива на 22.11.2021 г. и е с краен срок 22.12.2021 г.

Проектните идеи могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса на електрония адрес на община Ардино: ardino@abv.bg

Към всяка проектна идея, участваща в конкурса задължително да има следната информация:

  • Заглавие;
  • Текст, описващ мястото, историята и смисъла на проектната идея;
  • Трите имена на участника;
  • Образователна институция, клас;
  • Телефон за връзка.

Предадените материали ще се оценяват от компетентно жури по следните критерии:

  1. Оригиналност – 50 т.
  2. Иновативност – 50 т.

Спечелилият I място участник ще получи парична награда в размер на 300,00 лв.

Резултатите ще бъдат обявени на 23.12.2021 г.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съответствие със Закона за защита на личните данни.

С изпращането на творба за участие в конкурса, участниците декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Организаторите си запазват правото да не публикуват материали, които не отговарят на темата или регламента, или са неподходящи.

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в правилата, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Успех на всички участници !

 

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/